Případy nouze

Tísňová volání - rychlé kontakty

Bez popisku

Pult centrální ochrany SUKB - hlášení akutních případů       549 49 2929

Psychické zdraví

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství si klade za cíl prostřednictvím konzultace s psychologem či terapeutem pomoci zaměstnancům a zaměstnankyním i studentům, kteří se nacházejí v náročné pracovní, studijní či nestandardní osobní situaci a hledají podporu, jak tuto situaci zvládnout.

Kam se můžete obracet mimo MU?

Linka první psychické pomoci   116 123                       Linka bezpečí    116 111

Uvedené psychologické konzultace v rámci MU neslouží pro akutní stavy, v akutních případech se prosím obracejte na Ambulanci Psychiatrické kliniky FN Brno nebo na Psychiatrickou nemocnici Brno.

Dále můžete využít také služby řady internetových psychologických poraden:
Telefonickou psychoterapii nabízí terapeutická linka Sluchátko.
Online, telefonickou i osobní podporu v tíživých situacích nabízí také Modrá linka.

Jako rychlou první psychologickou pomoc můžete zdarma využít aplikaci Nepanikař, která je dostupná pro uživatele s operačním systémem iOS a android. Veškeré informace včetně dalších kontaktů na pomoc naleznete na webu aplikace.

Pro psychologickou svépomoc může posloužit stránka https://www.opatruj.se/, kterou zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví. Ten zřizuje také platformu P.S. žij, která může být nápomocná v případě sebepoškozování, sebevražedných myšlenek či obavy o osoby blízké.

Pokud potřebujete poradit s problematikou domácího násilí, sexuálního násilí či znásilnění, a to jak doma, tak například ve škole, můžete se obrátit na organizaci Persefona, která se věnuje bezplatnému sociálnímu, psychologickému a právnímu poradenství v této oblasti.

V případě zájmu například o dlouhodobější psychoterapii, můžete vybírat mezi odborníky buď tzv. „na pojišťovnu" nebo na přímou platbu. Pokud se rozhodnete pro psychologa „na pojišťovnu“, pak jejich seznam najdete buď na stránkách své zdravotní pojišťovny nebo si seznam pojišťovnou můžete nechat zaslat. Některé zdravotní pojišťovny mají ještě speciální preventivní programy na podporu duševního zdraví (např. VZP (111), ČPZP (205), ZPMV (211)), doporučujeme proto ověřit si tyto možnosti u své pojišťovny.

Další bezplatnou variantou jsou pak poradny spadající pod Centrum sociálních služeb, ty najdete v sekci „Poradenské služby a služby spojené se zprostředkováním pomoci“ na webu http://www.css.brno.cz/. Nelekejte se toho, že se jmenují třeba „manželské, rodinné“ atd., obvykle poskytují poradenství i jednotlivcům.

Pokud hledáte pomoc v souvislosti s nečekaným těhotenstvím, ztrátou těhotenství či psychickými obtížemi po prodělané interrupci, můžete se obrátit na poradnu Na počátku, která poskytuje zdarma jednorázovou i dlouhodobou podporu ženám, dívkám i maminkám v těžké životní situaci.

Online terapii na přímou platbu zprostředkovává například platforma Hedepy.

Bezpečnost na pracovišti

Bezpečnost na pracovišti

Základní zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou na MU upraveny směrnicí rektora č. 10/2009.

Při nástupu do zaměstnání je každý nový zaměstnanec vyzván e-mailem k povinnému školení formou e-learningu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Následná školení zaměstnanců jsou organizována ve stanovených lhůtách dle rizik a ohrožení zdraví, platných právních předpisů a dle pokynů vedoucího zaměstnance.

BOZP na Portálu pro zaměstnance

Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Stránky pracoviště

Bezpečnost na MUNI

Bezpečnostní manuál

Kyberbezpečnost

Kyberbezpečnost

Pro MU jakožto moderní vzdělávací instituci je bezpečné kyberprostředí nezbytné. Kyberbezpečností se na MUNI zabývá Kyberbezpečnostní tým CSIRT-MU.

Mimořádná událost

Mimořádná událost

Úraz

Případný úraz na pracovišti bezodkladně nahlaste v INETu a svému nadřízenému zaměstnanci. V případě vážného úrazu Zdravotnická záchranná služba na tel. 155.

Požár

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, a je-li to možné, požár uhasit, nebo zamezit jeho šíření. Pro prvotní zásah jsou na chodbách rozmístěny přenosné hasicí přístroje a nástěnné hydranty. V případě požáru je třeba postupovat s rozvahou a každý požár hlásit svému nadřízenému.

Základní zásady požární ochrany (PO) jsou na MU upraveny směrnicí rektora č. 4/2005.

Bezprostřední ohrožení života

Bezprostřední ohrožení života

Bez popisku

Pokud vidíte útočníka, který vás ohrožuje a on může vidět vás, utíkejte. Utíkejte bezpečně a do bezpečí. Pokud to lze, utíkejte raději do strany.

Základní pravidlo bezpečnosti je použitelné tehdy, pokud se v okamžiku zaznamenání hrozby můžete uchýlit k bezpečnému útěku. Důležité je zdůraznit slovo bezpečnému. Bezhlavý útěk neznámo kam by situaci mohl zhoršit. Je zásadní určit si, kam se chci dostat, jaká tam vede cesta, zda je v mých silách ji bezpečně absolvovat a jaká jsou případná rizika.

Pokud jsem v nižších patrech a před hrozbou utíkají další z vyšších pater k východu dole, je velká šance, že se mi útěk může podařit. Jestliže jsem ale na patře, kde jsem útočníka sám zaregistroval, je nezbytné vyhodnotit, jestli je v mých silách utéci tak, abych se nestal jeho dalším cílem. Útěk nesmí být bezhlavý, ale cílený.

Bez popisku

Na nejbližším vhodném místě se schovejte, zamkněte a pokud to lze, dveře zabarikádujte. Pokud se dveře otevírají ven, dejte před ně těžký nábytek nebo cokoliv pevného a k tomu přivažte kliku (páskem, el. šňůrou,...)

Pokud jsem v situaci, že je útěk nemožný, příliš riskantní, nebo není možný z jakékoli jiné příčiny, přichází na řadu pravidlo druhé, které nabádá ke schování se. Zásadní otázkou bývá, kam se schovat. Jsem-li v budově kterou znám, mám větší povědomí o možnostech, než pokud jsem v budově poprvé. 
V budově typu škola je logické poschovávat se v učebnách, pracovnách nebo jiných místnostech, které jdou buď přímo zamknout, nebo zabarikádovat jiným způsobem. Schovaní lidé by měli ztlumit své mobilní telefony a být potichu, aby útočníka nelákaly zvuky za dveřmi. Je také vhodné informovat bezpečnostní složky, kde se nacházíte a kolik vás je, pokud máte tyto informace k dispozici. Ale znovu myslete na své ukrytí.

Bez popisku

Pokud nelze utéct nebo se schovat, připravte si jakoukoliv improvizovanou zbraň - hasicí přístroj, věšák na kabáty, pevnou židli... Postavte se za dveře/roh a zaútočte vší silou. Miřte na hlavu. Ve skupině máte větší šanci než sami.

Dostáváme se do situace, kdy každý stojí před svojí zásadní volbou. Jsem-li v bezprostředním ohrožení, nemám, jak utéct a není se kde schovat, musím zvolit ze dvou špatných variant. Buď neudělám nic a velmi pravděpodobně zemřu, nebo se o něco pokusím a mám alespoň šanci na přežití. Nikdo z nás, kdo přímo v této situaci nebyl, nedokáže předem říci, jak se zachová v této fatální situaci.
Všeobecně platí, že více lidí má větší šanci než jeden na jednoho. V takové situaci je ve výhodě útočník. Pokud to okolnosti dovolují, je dobré využít moment překvapení. Ne každý aktivní útočník očekává, že se mu někdo z obětí postaví na odpor. Použít se také dá nábytek, nářadí, nebo cokoli, co může sloužit jako provizorní zbraň.

 

Máte k obsahu podněty či připomínky? Budeme rádi, když nám je řeknete!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info