Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 23. 4. 2015 13:45:06
Garant obsahu:
Vojtěch Svízela
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1516
Přístupů: 3742
Vytvořeno: 23. 4. 2015 13:45:06

Laboratoř neinvazivních vyšetřovacích metod v kardiologii

Naše laboratoř využívá neinvazivní vyšetřovací metody pro hodnocení stavu kardiovaskulárního systému a stanovení aktivity metabolismu ve zdraví i nemoci.

Zaměřujeme se na:

 • určení efektivnosti regulace krevního tlaku (kontinuální měření krevního tlaku tep po tepu, stanovení citlivosti baroreflexu spektrální analýzou, kosínorová analýza kolísání kreního tlaku během 24hodin, 24hodinové ambulantní měření krevního tlaku, holterovské monitorování elektrické aktivity srdce)
 • stanovení parametrů popisujících tuhost tepen (analýza pulzové vlny, měření rychlosti pulzové vlny, ultrazvukové vyšetření krčních tepen)
 • vyšetření systolické a diastolické funkce srdce (echokardiografie)
 • stanovení parametrů určujících intenzitu metabolických dějů (stanovení respiračního kvocientu, spiroergometrické vyšetření, určení procenta tuku v organizmu bioimpedanční metodou, hodnocení metabolismu vody a minerálů).

Všechny získané parametry asociujeme s antropometrickými ukazateli a s invazivně získanými parametry vyšetření krve.

Kromě výše zmíněného výzkumu se zajímáme o technické parametry zpracování více či jednorozměrných signálů z ultrazvukových vyšetření srdce a velkých cév se snahou o vytvoření nových technik zpřesňujících diagnostiku různých onemocnění kardiovaskulární soustavy.

Dalším bodem zájmu na úrovni experimentální je problematika hojení ran u laboratorního potkana v závislosti na složení jeho výživy.

Vyšetřovací metody přímo na pracovišti Fyziologického ústavu:

 • jednorázové měření krevního tlaku auskultační i oscilometrickou metodou
 • kontinuální měření krevního tlaku tep po tepu dle Peňáze (Finometr, Portapress – firma: FMS, Nizozemí)
 • 24hodinové ambulantní měření krevního tlaku (firma: Seiva ABPM Tono Track, ČR)
 • elektrokardiografie a holterovské monitorování EKG (Seiva EKG Praktik, EKG Seiva Cardio Track, ČR)
 • stanovení rychlosti pulzové vlny a analýza pulzové vlny (sfygmocor, firma:AtCor Medical, Austrálie)
 • ultrazvukové vyšetření srdce a krčních tepen (Nemio XG, firma:Toshiba, Japonsko)
 • spiroergometrie (firma ZAN)
 • metabolická jednotka (PowerCube ergo, firma: GANSHORN Medizin Electronic, Německo; Cardiovit AT-104, firma Schiller)

Spolupráce:

 • II. intení klinika FN USA
 • Pediatrická klinika FN Brno
 • Klinika dětské onkologie FN Brno
 • Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Katedra telekomunikací Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické, Brno
 • Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR
 • Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN USA

Lidé

Vedoucí laboratoře:
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.
Zástupce vedoucího:
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.

Další členové:
MUDr. Eva Závodná, Ph.D.
Ing. Jiří Moudr

PhD studenti:
MUDr. Alica Hokynková
Mgr. Jana Svačinová
MUDr. Ksenia Budinskaya
Ing. Jana Hrušková
MUDr. Matej Pekař
MUDr. Anna Petrová

Vyšetřované skupiny:

 • zdravé kontroly
 • pacienti s diagnózou:
  • hypertenze
  • diabetes mellitus
  • obezita
  • metabolický syndrom
  • traumatické poškození míchy

Významné výsledky kolektivu laboratoře:

MUDr. Alice Hokynková – cena za nejlepší poster v rámci mezinárodní konference v Japonsku: 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies, Yokohama 2012.

MUDr. Eva Závodná, Ph.D.  patenty:
CIZ, R. – RIHA, K. – BENES, R. – ZAVODNA, E.
Point-interpolation method of analyzing image sequences of a space-changing object. National patent of Czech Republic No. 303499, Brno University of Technology. Registration Date: 24.10.2012.

CIZ, R. – RIHA, K. – BENES, R. – ZAVODNA, E.
Point-distance method of analyzing image sequences of a space-changing object. National patent of Czech Republic No. 303512, Brno University of Technology.
Registration Date: 31.10.2012.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT