Etika Life

Etika Life je dlouhodobý projekt, který zahájil Ústav lékařské etiky v akademickém roce 2018/2019 s cílem kultivovat a komplexně rozvíjet osobnosti zúčastněných!

Jsme šťastni, že morální podporu projektu vyjádřily i známé osobnosti, kterých si vážíme.

Zdeněk Svěrák

„Vzpomínám si, že když přišel náš pan doktor k lůžku nemocného k nám domů, bylo to, jako by nás navštívil Všemohoucí. V tichu se čekalo, co řekne, až dokončí svůj poslech a poklep. Ať řekl cokoli, každý si to zapamatoval, protože lékařova slova mají stokrát větší specifickou váhu než slova ostatních. A mají často větší účinek než předepsaný lék. Budoucí lékaři, mluvte s námi a podávejte nám pilulky svých slov s tímto vědomím.“

Zdeněk Svěrák

Kdo se může do projektu Etika Life zapojit?

Přestože je program projektu koncipován zejména pro studenty a zaměstnance LF, mohou se ho účastnit všichni zájemci, které program osloví.

Program dělíme na dvě hlavní linie

První směřuje ven (OUTSIDE) a zdokonaluje účastníky, aby byli co nejlepšími profesionály po stránce morální a komunikační.
Druhá směřuje dovnitř (INSIDE) a zaměřuje se na pomoc při zvládání stresu, na prevenci syndromu vyhoření a na zásady zdravého životního stylu při náročné práci zdravotníků a nejen jich.

Naše aktivity děláme v maximální možné míře ve formě happeningů, praktických seminářů, exkurzí a tematických kurzů.

Outside

Organizujeme zatím dvě velké akce ročně, jedna je zaměřená sportovně a druhá má spíš kulturní charakter.

Běh Etika on run

Charitativní běh Univerzitním kampusem ve spolupráci s organizací Úsměvy, která sdružuje rodiny s dětmi s Downovým syndromem. Celý výtěžek ze startovného je vždy věnován na jejich podporu.

1. ročník

1. prosince 2018 – "Seznámení s Downovým syndromem"
Více o proběhlém prvním ročníku.

2. ročník

9. listopadu 2019
"Aby Downův syndrom nebyl strašák"

Podrobnosti o akci Registrace k běhu

Etika Exhibition

Výstava výtvarných děl Olbrama Zoubka za přítomnosti jeho dcer se konala v letním semestru 11. května 2019.

Vernisáž proběhla ve spolupráci s Paracentrem Fénix s netradiční módní přehlídkou na vozíku a s tanečním vystoupením integrované skupiny Protyboty.
Nad akcí převzal záštitu děkan Lékařské fakulty profesor Martin Bareš.

Více informací

Proč akce děláme?

Pořádáme je na podporu osob s různými specifickými potřebami a ve spolupráci s nimi. Děti i dospělí s Downovým syndromem, s poškozením míchy, s chronickými onemocněními…

Pomáháme bořit mýty a stavět mosty. Chceme ukazovat nové stránky problémů. Chceme učit komunikaci, přijímání jinakosti a vnímání vlastní i cizí výjimečnosti.

Plánujeme další komornější aktivity

Cross talking – největší komunikační problémy mezigenerační, mezi lékařským a nelékařským personálem. Chceme poskytnout návody, jak zlepšit situaci v náročných situacích.

Inside

Tato část programu zahrnuje menší praktické semináře o metodách relaxace, ukázky sportovních aktivit, metody prevence syndromu vyhoření, praktické ukázky zdravého stravování a vaření při studiu a ve směnných provozech. Tyto aktivity budou postupně zaváděny ve školním roce 2019/2020.

Uvítáme Vaše podněty a nápady. Pokud oceníte konkrétní téma, prosím neváhejte a napište nám!

Hlavní garant projektu