5. ročník Etika on run

„S námi, ne pro nás...“

Bez popisku

Lidé s Downovým syndromem se chtějí integrovat, což je naprosto v pořádku. Mnozí, kteří jim inkluzi mohou poskytnout, jako učitelé, zdravotníci, vedoucí sportovních kroužků, si s tím nemusí vědět rady. Tady vidí, že to jde a není třeba se toho bát.“

  • Tento ročník byl opět výjimečný!
  • Významní podporovatelé! Úžasní hosté!
  • Skvělý a zábavný doprovodný program!
  • Velký počet běžců!
  • Dobrá nálada a pohoda vytvořena společnými silami.

Neuvěřitelně štědré dobrovolné startovné i z virtuálního běhu vyneslo 129 300 Kč a bylo celé předáno na podporu terapií a pobytů rodin se členy s DS!

Propagaci a ceny jsme měli díky pomoci Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy LF MU a Národního informačního zdravotního portálu (NZIP) a velkému počtu neúnavných dobrovolníků. Fotili Míla Vašíčková a Martin Hanzal. Natáčeli Petr Vašků & Petr Kobzev.

„Atmosféra byla báječná, radostná, vstřícná – a vlastně nepopsatelná a nepřenositelná.“

primátorka města Brna Markéta Vaňková

„Downův syndrom je pro mne téma, které mi leží na srdci. Mám několik skvělých přátel s Downovým syndromem a obdivuji jejich odhodlání, sílu a radost ze života. Tak proč ze sebe nevydat trochu potu a energie, abychom společně pomohli zvýšit povědomí o těchto úžasných lidech?“

děkanka Filozofické fakulty MU Irena Radová

Záštitu poskytli pan děkan Lékařské fakulty prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková.

Podporu vyjádřili děkani všech lékařských fakult v České republice a děkani 8 fakult MU (právnická, filosofická, pedagogická, sociálních studií, ekonomicko-správní, farmaceutická, přírodovědecká, sportovních studií).

Podpořila nás obě gynekologicko porodnická pracoviště v Brně – klinika FN Brno a gynekologicko porodnické oddělení NMB a nejznámější porodnice v ČR Ústav péče o matku a dítě Praha. Tradičně nás podpořil MUDr.Vladimír Dvořák, Ph.D. – předseda Česká gynekologicko-porodnické společnosti a předseda Sdružení soukromých gynekologů.

Lidé při loučení říkali "chci tu být i příští rok" a "nechápu, že jsme tu až letos poprvé, proč jsme tu nebyli i dřív?" Taková milá slova jsme slyšeli nejen od rodičů, od kamarádů, ale i od paní primátorky Vaňkové, od Švanciho a dalších významných hostů. Radost! Děkujeme!


 

50 dobrovolníků pracovalo na přípravě

Start kategorie PROFI – 4 km... s vervou do cíle... startuje, povzbuzuje a dekoruje proděkanka Andrea Pokorná, zástupkyně přednosty Ústavu lékařské etiky Petra Vysočanová a fotbalista Petr "Švanci" Švancara. Moderují studenti Gymnázia Křenová Šárka a Tomáš.

Kategorie Relax pro kamarády, rodiny...

Zlatý hřeb program – kapitáni s Downovým syndromem vedou své týmy tratí s velkým elánem. Zlaté medaile předává primátorka města Brna Markéta Vaňková – v tomto běhu jsou totiž jen vítězové

Symbolicky porážíme předsudky a jsme pro toleranci, respekt a laskavost

Děkujeme a loučíme se v dobré náladě.Ahóóóój příště!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info