4. ročník Etika on run

„Inkluze je...“
Naše sólo běhy na podporu lidí s Downovým syndromem a jejich rodin

Bez popisku

V nedli 24. dubna 2022 se uskutenil již 4. ročník oblíbeného charitativního běhu Etika on run – bhu Univerzitním campusem ve prospch lidí s Downovm syndromem a jejich rodin, kterorganizuje Ústav lékaské etiky MU v Brna spolek Úsmvy.

Akci odkazující na Svtovden Downova syndromu (21.3.) opt zatítil a svm bhem podpoil děkan lékařské fakulty MU prof. MUDr. Martin Repko, kterspolu s ministrem zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimilem Válkem odstartovali závod tms kapitány s Downovm syndromem. Sportovní podporu zajistil stálsportovní ambasador český Iron man, triatlonista Filip Ospalý a jeho host dráhový cyklista, olympionik Pavel Buráň.

Slova podpory vyjádily mnohé uznávané osobnosti jako doc. MUDr. Rastislav Maar, dkan lékaské fakulty v Ostrav, prof. MUDr. Marian Kacerovsk, pedseda eské perinatologické sekce GPS, MUDr. Roman Peschout, krajskperinatolog kraje Vysoina nebo prof. Barbara Maria Willi, dkanka hudební fakulty JAMU.

„Samozřejmě velmi ráda podporuji morálně iniciativu Etika life. Jako umělec vím, co to znamená být odlišný,“

paní profesorka Willi

„Toto je jediný běh, který znám, který nemá žádné poražené, ale jenom samé vítěze.“

MUDr. Roman Peschout.

Běžeckhappening nabízí tradinastníkm závod ve tech kategoriích – PROFI bh
s hromadn
m startem na 4000m, rodinný či skupinovRELAX bh na 800m a SUPERSTAR bh drustev na 800m s kapitány s Downovm syndromem. Ze spolku Úsmvy pilo do kampusu 16 rodin a pomohly tak vytvoit bájenou atmosféru celého dne.

A jak to vypadá na ivo ?

Dobrovolníci do poslední chvíle ladí webové stránky, registraní formuláe, rozesílají maily, oslovují potenciální podporovatele. V pedveer se chystá vzdoba, startovní ísla, kontroluje se technika i kvalita úklidu. V noci se pee – oberstvení pro úastníky. V den "DÉ" ráno parta spátelench běžcstaví vechny trati, rozmisují se kontroly a ...najednou je vude plno lidí.

"Holky" u registrace rozdávají startovní ísla a schovávají dobrovolné registraní poplatky do plastovch krabiek s nápisem Etika on run - na konci úplnve pedáme zástupcm Spolu Úsmvy.

"Stravovací tm" vaaj a kávu , rozdává pinesené mouníky a chystá " etick" párek v rohlíku.

Rozjídí se i doprovodnprogram - malování na obliej, hry, vtvarné dílniky.

Moderátoi ohlaují start kategorie PROFI – nejsou to jen skuteční závodníci, pro které jsou 4 km jen rozběhání, někdo si odhodlaně sáhne na dno svých sil.

Rodiny i party kamarádse v poklidu proklusnou v kategorii RELAX.

Vrcholem sportovní části dne je kategorie SUPERSTAR. Je to běh týmů s kapitány s Downovým syndromem. Ped startem se pihlásí s on line zdravicí stálambasador Filip Ospal, písničku na video pozdravu pošle Pokáč. A start za sportovce zahájí dráhovcyklista, olympionik Pavel Buráň.

Dkan Lékaské fakulty prof. Repko a ministr zdravotnictví prof. Válek stojí u startu a zvoní zvonekem ped startem kadé skupiny. Kdyse jim zdá tm s kapitánem s Downovm syndromem njak mal, tak eknou : "tch je njak málo, ne?", odloí teplou bundu a běží s nimi. A kdykapitán s DS unemůže? Tak si ho vezme ministr zdravotnictví na ramena a dobhnou takto.

"Dcka" z "gymplu" i "výšky" (15–20 let) tleskají, skandují, odpoítávají start a pak tancují spolu i s dkanem a ministrem.

Poslední závodníky vítá mohutný aplaus. Než se nachystá závěrečný ceremoniál, vystupuje úžasná mažoretka s Downovým syndromem, kterou na závěr za bouřlivého potlesku všech přítomných objímají její kamarádi.

Tancují dvata ze "základky" v Kuimi v tmu s tanenicí s Downovm syndromem.

Gymnazisté sboristé pod vedením prof. Waldhansové z brnnské " Kenky" zpívají ...

...a use nesou medaile.

Nai pátelé s Downovm syndromem dkuji osobnvem zúastnnm

Vánpolykáme slzy. Díky Vám vem ! A tak zase za rok ! (27.5.2023) :) )

Výtěžek ze startovného ve výši neuvěřitelných 78.200 Kč byl věnován na podporu činnosti spolku Úsměvy.

Jak celá akce probhla se můžete dozvdt také z fotografií Filipa itného a Terezy iánkové

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info