2. ročník Etika on run

Charitativní běh Univerzitním kampusem s dětmi s Downovým syndromem

V sobotu 9. listopadu 2019 proběhl v prostorách a blízkém okolí Ústavu lékařské etiky MU v Brně již 2. ročník charitativního běhu Campusem
Akce je organizována Ústavem lékařské etiky a velkou skupinou dobrovolníků z nejrůznějších oblastí.
Letošní akce dostala příznačný název Etika on run: aby Downův syndrom nebyl strašák. Zaštítil ji olympionik a mistr Evropy, triatlonista Filip Ospalý.

Na trať vyběhli jak lidé bez handicapu, tak děti i mladí lidé s Downovým syndromem. Běželo se v areálu Univerzitního campusu mezi sochami významných českých a slovenských moderních sochařů. Kromě novinky letošního roku, trati dlouhé téměř 4km, byl hlavní událostí běh na 800m, oživený drobnými úkoly, který se běžel v týmechUnikátnost běžeckých týmů spočívala v tom, že kapitánem každého z nich byl závodník s Downovým syndromem. Ostatní závodníci tak dostali šanci blíže se seznámit s člověkem s Downovým syndromem i s jeho rodinou, poznat něco radosti a možná i starostí, které tato genetická odchylka může do rodiny přinášet. Letos bylo nejstaršímu kapitánovi 20 roků a nejmladšímu 7 měsíců!

Cílem nebylo zvítězit, ale společně prožít hezké chvíle drobných radostí. Radost ze závodění může mít přece každý – bez ohledu na to, zda má či nemá Downův syndrom. Smyslem akce je vzájemně se od sebe učit a vzájemně se podporovat. 

Vedle sportovního zážitku byl připravený bohatý doprovodný program, který přinesl aktuální informace o Downově syndromu přímo z praxe. Součástí bylo zveřejnění výsledků výzkumu o sdělování diagnózy DS. Výzkum se uskutečnil na začátku roku 2019 mezi rodiči dětí s DS a jeho výstupem se stala konkrétní doporučení lékařům ohledně sdělování diagnózy a celkového přístupu k rodinám dětí s Downovým syndromem. „Když se zjistí, že má dítě Downův syndrom, je to těžká situace jak pro rodiče, tak pro lékaře. Sdělování diagnózy rozhodně není lehká záležitost. Downův syndrom je zatím pro mnohé strašák… Aby tomu tak nebylo, je důležité, aby lékaři poznávali lidi s handicapem i v jejich reálném životě.“

Doprovodný program zahrnoval i originální fotografickou výstavu „Jsme tak jiní?“ – fotografie mladých lidí s DS i bez, prožívajících stejnou emoci, nebo vystoupení Pěveckého sboru Gymnázia Křenová. Díky IFMSA CZ Brno (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) si všichni mohli užít balónkovou show, ve které se suverénně největším hitem stala chobotnice. Zopakovalo se i loni velmi úspěšné malování na obličej. 

Občerstvení připravené dobrovolníky bylo z domácí kuchyně, tedy vynikající, velký úspěch měl i „etický“ párek v rohlíku.

Děkujeme všem zúčastněným rodinám a velkému množství dobrovolníků i běžců za skvělou atmosféru, kterou svou přítomností v sobotu 9. listopadu 2019 vytvořili. Na akci přišlo okolo 250 lidí a na etickou trať 800m vyběhlo celkem 17 týmů s kapitánem s DS. Už teď se těšíme na další ročník! 

Výtěžek ze startovného putuje do našeho spolku a je úžasnou zprávou, že se podařilo vybrat 32.000 Kč! Finance budou použity na provoz terapií – speciální logopedie a rozvoj kognitivních funkcí.

Fotografie z akce, především z trati – díky panu fotografovi Jiřímu Kottasovi, jkottas.com.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info