Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Analýza biologických signálů

Zkratka

AABS

Název

Analýza biologických signálů

Garant

doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.

Anotace

Klasifikace biosignálů. Signály kardiovaskulárního systému (EKG, VKG, HRV, FeEKG, PKG), nervové soustavy (EEG), kosterních svalů (EMG), trávicího systému (EGG), zrakového systému (ERG, EOG), sluchového systému (ECochG, ENG). Archivace a přenos biosignálů.

1 x Přednáška

Počítačová analýza signálů EKG

1 x Cvičení

Klasifikace normálních a ektopických cyklů signálu EKG vycházející z intervalů RR a tvarového faktoru

Kapacita [studenti]

20

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ