Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Řešitelský tým projektu

manažer: doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
administrátorka:   Jana Dvořáková
ekonomka: Jana Šplouchalová
IT technik: Mgr. Zbyněk Diviš

Koordinátoři

PřF MU: doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.
VUT Brno: doc. Ing. Jiří Rozman,CSc.
FN Brno: Mgr. Jana Gottwaldová
Roche s.r.o., Diagnostics Division:   Ing. Radoslav Blažek

Členové projektového týmu

LF a PřF MU; VUT Brno; FN Brno; Roche s.r.o., Diagnostics Division

Personální složení řešitelského týmu žadatele projektu

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ