Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Kontaktní místo

Katedra laboratorních metod LF MU
Komenského nám. 2
(druhá budova; 2. patro)

Provozní doba

(přítomnost administrátorky projektu)

Pondělí   8:00 – 16:00
Středa 8:00 – 16:00

telefon: 549493104
mail: janadvo@med.muni.cz

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ