Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Společný projekt vypracovaly a realizují tři vysokoškolské vzdělávací instituce

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně
Lékařská fakulta MU Přírodovědecká fakulta MU Vysoké učení technické v Brně

spolu se zástupci aplikační sféry

Fakultní nemocnice Brno Roche s.r.o., Diagnostics Division
Fakultní nemocnice Brno Roche s.r.o., Diagnostics Division

Společným jmenovatelem projektu je výuka biomedicínských oborů a jejich aplikace v praxi.

Cílem projektu je prostřednictvím nastavení vzájemné komunikace, výměny informací a vstupem praktické aplikační sféry zvýšit připravenost, tvůrčí schopnosti, kreativitu a konkurenceschopnost absolventů při jejich uplatnění v praktickém životě.

Partneři projektu

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ