Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity

Edukační aktivity Roche s.r.o., Diagnostics Division

Edukační aktivity v rámci projektu OPVK jsou především určeny pro studenty a cílové skupiny se státní příslušností ČR. Studenti ze zahraničí (vč. SR) se akcí mohou zúčastnit, ale bez nároku na proplacení cestovného, bez nároku na občerstvení.

Edukační aktivity FN Brno

Praxe OKB FN Brno - termíny léto 2014

jméno Pracoviště OKB
Miroslav Vecheta mvecheta@gmail.com
Táňa Fidlerová (393309@mail.muni.cz)
VUT obor Biomedicínská technika a bioinformatika
Př. Fakulta
30.6.-1.7. Úsek rutinních automatizovaných metod RNDr.Beňovská
2-3.7. Úsek imunochemických metod Mgr. Číhalová
4-7.7. Úsek speciálních metod RNDr.Malášková
8-9.7. Úsek specifických proteinů a likvorologie Mgr.Gottwaldová
10-11.7. Pracoviště Dětská nemocnice MUDr.Vinohradská
jméno Pracoviště OKB
Hutařová Jitka 393397@mail.muni.cz
Králíček Petr 357474@mail.muni.cz
14.7.-1.8.
Př Fa
14.7. -17.7. Úsek rutinních automatizovaných metod RNDr.Beňovská
18.7-22.7. Úsek imunochemických metod Mgr. Číhalová
22—25.7. Úsek speciálních metod RNDr.Malášková
28-30.7. Úsek specifických proteinů a likvorologie Mgr.Gottwaldová
31.7.-1.8. Pracoviště Dětská nemocnice MUDr.Vinohradská
jméno Pracoviště OKB
Pavlína Martínková (F12175@VFU.cz)
Jakub Jeřábek <jerabekjakub8@seznam.cz>
4.-.15.8.
VFU
4-5.8. Úsek rutinních automatizovaných metod RNDr.Beňovská
6-7.8. Úsek imunochemických metod Mgr. Číhalová
9-12.8. Úsek speciálních metod RNDr.Malášková
13-14.8. Úsek specifických proteinů a likvorologie Mgr.Gottwaldová
15.8. Pracoviště Dětská nemocnice MUDr.Vinohradská

Edukační aktivity Kontaktní místo

Edukační aktivity PřF

Edukační aktivity VUT

 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ