Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

HODNOCENÍ PRACOVNÍCH DNŮ ROCHE 17. 4. 2012

1) Získané informace byly zajímavé.

Studenti měli na škále 1-6 vyjadřovat míru souhlasu s výroky, které jim byly v otázkách předloženy. V první otázce měli hodnotit, zda pro ně byly informace získané na semináři zajímavé.
Těchto pracovních dní se zúčastnilo celkem 27 studentů, každý z nich zaujímá 4% hodnocení.
Výjimečně je hodnocení teoretické i praktické části poměrně vyrovnané a také je o poznání pozitivnější, než tomu bylo u předchozích pracovních dnů. Téměř všichni hodnotí získané informace jako „rozhodně zajímavé“ nebo „zajímavé“.
Těchto pracovních dní se zúčastnilo celkem 27 studentů, každý z nich zaujímá 4% hodnocení.

Teoretická část: 1,591
Praktická část: 1,38


1 Průměry uvedené v tomto hodnocení slouží pouze jako orientační ukazatel, nelze jim v takto malých souborech přikládat zvláštní význam. Může za to fakt, že odpovědi respondentů jsou často velmi rozptýlené kolem aritmetického průměru. U velmi nespolehlivých průměrů jsem na toto upozornila, lépe je však posuzovat výsledky podle procentuálního zastoupení odpovědí v grafu.

2) Získané informace byly užitečné.

Tak jako obvykle se užitečnost informací s jejich zajímavostí rozchází, stejně tak jako vnímaná užitečnost teoretické a praktické části pracovního dne.
Teoretickou část hodnotilo jako víceméně užitečnou 96% respondentů, pouze jeden jí vnímal jako spíše neužitečnou.

Teoretická část: 2,15
Praktická část: 1,78

3) Informace využiji i ve své budoucí profesi.

Přibližně polovina studentů předpokládá, že získané informace využije ve své budoucí profesi. Zbylá polovina se pohybuje kolem středu – na záporné straně jsou pouze dva respondenti.

Průměr: 2,12 (nespolehlivý ukazatel)

Vzhledem ke skutečnosti, že se těchto pracovních dní účastnili studenti ze všech tří fakult, bylo možné je alespoň rámcově srovnat mezi sebou. Skupiny studentů nejsou sice rovnoměrné a jsou příliš malé pro relevantní srovnání, přesto je uvádím alespoň pro zajímavost.
Ve srovnání se studenty zbývajících dvou fakult hodnotili využitelnost nejlépe studenti Př MU. Naopak studenti VUT hodnotili využitelnost nejhůře.

fakulta Průměrné hodnocení využitelnosti
Př MU 1,8
LF MU 2,3
VUT 3,0

V jiných položkách nebyly rozdíly mezi studenty jednotlivých fakult významné.

4) Hodnocení jednotlivých částí Pracovního dne Roche

Studenti zde měli za úkol ohodnotit jednotlivé část programu známkami jako ve škole. Měli tedy k dispozici pouze pětibodovou škálu.
Nejhůře hodnotili studenti prezentaci technického servisu a prezentaci logistiky. Někteří studenti hodnotí prezentace jako je logistika nebo SRQ méně pozitivně jen pro jejich (pro studenty méně zajímavé) téma. I přesto se však objevilo negativních odpovědí velmi málo, navíc jen z oblasti kolem středu. Z teoretické části hodnotili studenti nejlépe prezentaci MD AS a TD, představení firmy a profesionální diagnostiku. Z praxe jako obvykle nejlépe hodnotili návštěvu jednotlivých oddělení.
Průměry jednotlivých otázek (jakkoli nespolehlivé) se pohybují v rozmezí 1,19 až 2,07, což je dobrý výsledek a dokazuje to i zastoupení jednotlivých odpovědí v následujícím grafu:

Hodnocení prezentací podle dosažených průměrů:

Teoretická část: Ø
MD, AS, TD 1,19
Představení firmy Roche 1,22
Professional Diagnostics 1,23
Public Relations, Medical marketing 1,42
Systémy řízení kvality 1,85 2
Logistika a finanční odd. 1,96
Technický servis 2,07
Praktická část: Ø
Návštěva jednotlivých oddělení 1,21
Praktické ukázky 1,46

2 Nespolehlivý ukazatel (vysoká variabilita)

5) Slovní hodnocení:

Slovní hodnocení připojili téměř všichni studenti. Jako obvykle obsahovalo chválu, i hodnocení jednotlivých částí pracovního dne, stejně tak i přání do budoucna (zejména ohledně praktických ukázek).

č. resp. text
3 + praktické ukázky a vysvětlování principu technologií; - málo ukázek reálných přístrojů
4 první část teoretické části se mi líbila, prezentátoři předvedli dobrý výkon, výklad byl zajímavý (až na odd. technického servisu, kvalita nebyla taková). Odd. logistiky a financí pro mě tak zajímavé téma moc nebylo, stejně jako systémy řízení kvality. Bylo zajímavé vyslechnout si informace z jednotlivých oddělení, jen mohla být teorie doplněna více praktickými ukázkami.
8 představení jednotlivých pracovišť bylo zajímavé; dobře časově rozvrženo
9 líbilo se mi vše, příjemné prostředí i lidé; určitě bych jela zase (bylo o nás dobře postaráno - jídlo, pití, větrání místností..); možná více o pracovních příležitostech
10 Velmi se mi líbila jak teoretická tak praktická část. Informace byly velmi zajímavé a užitečné do budoucna. Pracovní den v Roche byl pro mne velmi zajímavou zkušeností. Všichni přednášející byli velice profesionální a příjemní a to i v praktické části. Velká pochvala pro celou akci
11 Pracovní den se mně celkově líbil. Jak teoretická část, tak praktická. Na praktické části se mi líbilo, že jsme si mohli vyzkoušet práci s decentralizovanou diagnostikou, viděli jsme analyzátor i "zevnitř", ne jen povrchově.
12 S pracovním dnem Roche jsem byla spokojená, dozvěděla jsem se informace, které by se mi mohly v budoucnu hodit, pokud budu pracovat v laboratoři. Praktická část byla zajímavým zpestřením dne.
13 Dozvěděla jsem se plno zajímavých informací jak co funguje a dostala jsem se do nitra firmy Roche, což by se mi normálně nepoštěstilo. Praktická část byla velice zajímavá, dostatečně informací.
14 Nejvíc mě zaujaly nové informace, které nám byly podány skrz zajímavé prezentace. Mohli jsme nahlédnout do míst, kde bychom se jinak nedostali. Velice milé prostředí a příjemní lidé.
15 Pracovní den Roche se mi velice líbil a byl pro mne přínosný. Zajímavé prezentace, velice zajímavá byla i praktická část a příjemné bylo i zpestření kvízem. Děkuji!
16 Jelikož bych se do budoucna chtěla zajímat o molekulární biologii a genetika, velice přínosné a zajímavé mi přišly prezentace o molekulární diagnostice, aplikovaných vědách a tkáňové diagnostice. Celkově se (ale) informace o firmě Roche přišly velice kladné. Líbí se mi myšlenka zlepšení kvality života, a pomoc pacientům díky novým metodám, které se ve zdravotnictví uplatňují, nebo se připravují. Děkuji za získání informací a pohledu na molekulární diagnostiku, a firmu Roche. Praktická část byla velmi přínosná.
17 Více ukázek konkrétních přístrojů "na živo"; Líbilo se mi představení jednotlivých oddělení
18 Více demonstrací na přístrojích!
19 Dokonale připravené prezentace, které daly jasné, přínosné a výstižné informace. Skvělé uvítání. Výborná káva. Velice příjemné prostředí. Není co vytknout, 100% spokojenost
20 Velmi přínosné bylo teoretické vysvětlení principů jednotlivých analyzátorů. Dále bylo přínosné objasnění strategie a všech oddělení firmy.
21 Praktická část by mohla být o něco lepší, ale možná je to tím, že jsme absolvovali exkurzi ve FN Brno. Určitě potěšilo občerstvení a taky organizace celkově.
22 Nejvíce se mi líbila praktická část. U technické části by se podle mého názoru mohlo předvést více analyzačních přístrojů.
23 Velmi se mi líbilo intro v angličtině, bylo to příjemné zpestření. Hodnocení na logistiku a finance (prezentace)hodnotím tak špatně ne kvůli panu Švorcovi, ale proto, že toto odvětví mě neoslovilo. U kolegy Paráčka se dost projevila tréma, si myslím. Hovořil velice potichu. U systému řízení kvality je průměrné hodnocení také víceméně kvůli tématu prezentace. Prezentace hodnocené 1 a 2 byly zdařilé a i tematicky pro mě zajímavé. Praktická část byla zajímavá hlavně díky možnosti diskuze a více individuálnímu přístupu. V teoretické části by mohl být menší marketingový tlak.
24 Páči sa mi: spolupráca firmy so študentmi a zaškolenie pracovníkov jednotlivých oddělení využívajúcich prístroje firmy Roche. Pre zlepšenie: skrácenie teoretickej časti a rozšírenie praktických vecí, meranie Glu hodnotím za 1. Skvelý personál a navštívené oddelenia AS a DD hodnotím za 1.
26 Teoretická i praktická část naplnila mé očekávání
27 Nejvíce se mi líbila praktická část.

Pracovního dne se 17. 4. 2012 zúčastnilo celkem 27 studentů (21 žen a 6 mužů).

Z toho:
6 studentů z PřMU
15 studentů z LFMU
6 studentů z VUT

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ