Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Ekologické inženýrství

Zkratka

MEKI

Název

Ekologické inženýrství

Garant

doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.

Anotace

Strategie trvale udržitelného rozvoje. Základní zákony ekologie. Životní prostředí člověka, bioklimatologie. Chemické aspekty životního prostředí, ekotoxikologie. Fyzikální aspekty životního prostředí - působení a hodnocení hluku, vibrací, elektrostatických, magnetických a elektromagnetických polí, radioekologie. Monitorování základních parametrů životního prostředí. Geografické informační systémy jako základ ekologických informačních systémů. Nakládání s odpady. Legislativa životního prostředí.

1 x Přednáška

Radioekologie

1 x Cvičení

Hluková mapa místnosti

Kapacita [studenti]

15

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ