Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Úvod do medicínské informatiky

Zkratka

BUMI

Název

Úvod do medicínské informatiky

Garant

prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.

Anotace

Počítače v medicíně a biologii. Data v medicíně. Počítačový pacientský záznam. IZIP - internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta. Podpora lékařské diagnostiky. Fuzzy logika a expertní systémy. Biomedicínská statistika. Standardy v medicínské informatice. Úvod do bioinformatiky. Zpracování genetické informace. Úvod do proteomiky. Zpracování a identifikace proteinů. Úloha bioinformatiky v proteomice.

1 x Přednáška

Elektronická zdravotní dokumentace

1 x Cvičení

Elektronická zdravotní dokumentace

Kapacita [studenti]

4

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ