Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity PřF

Laboratorní práce

Přímá účast v laboratorních cvičeních především speciálních biochemických metod. Sylaby jsou k disposici v IS MU a budou po úpravě dodány v elektronické formě a vystaveny na webových stránkách našeho projektu. Pro účel projektu lze modifikovat podle zájmu partnerských pracovišť v potřebném rozsahu a kreditově ohodnotit.
Možnosti jsou:
C4220 Biochemie - lab. cvičení
C6205 Vybrané biochemické metody - laboratorní cvičení
C6230 Klinická biochemie - cvičení
C7300 Metody chemického výzkumu - cvičení

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ