Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Modelování biologických systémů

Zkratka

MMOB

Název

Modelování biologických systémů

Garant

Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.

Anotace

Biologický (medicínský a ekologický) systém, popis vlastností biologického systému. Teoretické principy metod používaných při modelování biologických systémů (kompartmentové systémy, deterministický chaos). Popis charakteristických konkrétních modelů biologických systémů-modely biologických společenstev, epidemiologické modely, modely biochemických procesů, modelování tkáňových struktur, modely zákl. podsystémů organismu.

1 x Přednáška

Farmakokinetické modely pro perfusní zobrazování pomocí magnetické rezonance

1 x Cvičení

Farmakokinetické modely pro perfusní zobrazování pomocí magnetické rezonance

Kapacita [studenti]

20

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ