Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity Roche s.r.o., Diagnostics Division

Pracovní den A: Obsahově orientovaný pro studenty LF a PřF

V programu budou akcentovány oblasti bližší studenům LF a PřF: moderní biochemická vyšetření, imunochemie, molekulární diagnostika, lékařský marketing, atd.

Teoretická část

 1. úvodní část společná
 2. představení jednotlivých obchodních a podpůrných úseků
 • BA Professional Diagnostics.
 • Oddělení Marketingu (RB)
 • Oddělení Prodeje (LŠ)
 • BA Molecular Diagnostics, Applied Science (DŽ)
 • Oddělení logistiky a finanční oddělení (MŠ)
 • Systémy řízení kvality Roche s.r.o., Diagnostics Division (LN)
 • Public Relations (OB)
 • Medical marketing (OB)
 • Assay marketing (KM)

Praktická část

 • Oddělení Marketingu (RB)
 • Oddělení Prodeje (LŠ)
 • BA Molecular Diagnostics, Applied Science (DŽ)
 • Logistika (MŠ)
 • Systémy, technologie, reagencie (produktoví specialisté)
 • Aplikační podpora a řešení problémů (produktoví specialisté)
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ