Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity Roche s.r.o., Diagnostics Division

Pracovní den B: Obsahově orientovaný pro studenty VUT

Kde: Roche s.r.o. Diagnostics Division, Karlovo nám. 17, Praha
Kdy: středa 26. května 2010, 10 - 15:30 hod.
Cíle: Představit studentům jak firma funguje a jak konkrétně pracujeme. Cílem není primárně vyučování o produktech, technologiích, principech měření atd.

Kapacita 20 studentů

Doprava: Metro B, stanice Karlovo náměstí, Karlovo náměstí 17, projít průchodem do vnitřního traktu budov přímo proti tramvajové zastávce směr Moráň, tam už studenti uvidí logo Roche a na recepci dostanou další informace.

Program:

Teoretická část dopoledne 10:00 – 12:15 hod, společná v zasedací místnosti 3. patro

 • Úvodní část – představení Roche a představení jednotlivých obchodních a podpůrných úseků (TP) 20 min
 • Professional Diagnostics (RB) 5 min
  1. Oddělení marketingu (RB) 5 min
  2. Oddělení prodeje (LŠ) 5 min
 • Molecular Diagnostics, Applied Science, Tissue Diagnostics (DŽ) 20 min
 • Oddělení logistiky a finanční oddělení (MŠ) 10 min
 • Oddělení technického servisu (MP) 10 min
 • Systémy řízení kvality Roche s.r.o., Diagnostics Division (LN) 10 min
 • Imunochemické analytické systémy (principy a technologie) (KM, VF) 10 min
 • Public Relations a Medical Marketing (OB) 15 min

Oběd

Praktická část odpoledne 13:00 – 15:30 hod, studenti se rozdělí do skupin 4 x 5 studentů a tyto skupiny budou rotovat po 35 min.

 1. skupina: Molecular Diagnostics, Applied Science, Tissue Diagnostics (DŽ, LV, JV, PŽ)
 2. skupina: Konstrukce a měřící technologie imunochemických analyzátorů (KM, VF)
 3. skupina: Logistika (MŠ)
 4. skupina: Praktická ukázka řešení aplikačních problémů a funkce vzdálené správy včetně interaktivní případové studie pro studenty (PO, HF PK, PP, DC)

Zakončení Pracovního dne v 15:30

Program může být upraven dle aktuální situace.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ