Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity PřF

Exkurse

Seznámení se speciálními a unikátními přístroji na PřF MU (Ústav biochemie a kooperující pracoviště).
Zejména jde o

 • HPLC
 • LC-MS
 • Isotachoforéza
 • Elektroforetické metody, 2D, zobrazování, vyhodnocení
 • Genetické biochemické analýzy – PCR apod.
 • Biosensory, buněčný mikromanipulátor
 • Speciální mikroskopické techniky – AFM
 • Metody krystalizace bílkovin
 • Vazby ligandů na makromolekuly, mikrokalorimetrie, fluorimetrie
 • Luminiscenční techniky – fluorescence, chemiluminiscence
 • Hmotnostní spektroskopie – MALDI TOF, kvadrupólová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ