Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

ODBORNÁ LABORATORNÍ PRAXE - OKB FN Brno

V období prázdnin (červen – září) se budou konat bezplatné praxe na pracovišti OKB FN Brno.
Praxe se může účastnit celkem 6 studentů.
Časový rozsah praxe: 3 týdny pro studenty PřF MU, 2 týdny pro VUT Brno. Zúčastnění studenti se seznámí s pracovním provozem v laboratoři na pracovišti OKB FN Brno v Bohunicích a v Dětské nemocnici.
Termíny konání praxe:
V jednom termíu se mohou přihlásit max. 2 studenti.
27. 6. 2011 – 15. 7. 2011
18. 7. 2011 - 5. 8. 2011
8. 8. 2011 – 26. 8. 2011
29. 8. 2011 - 16. 9. 2011

Náplň odborné praxe
Pracoviště medicíny dospělého věku
Úsek rutinních automatizovaných metod
Organizace provozu, vybraná dokumentace, standardní operační postupy
Příjem a identifikace biologického materiálu
Příprava analytických vzorků
Provoz preanalytické robotizované linky MPA
Provoz automatizované analytické linky MA,
(příprava reagencií, kalibrace, kontroly, kontrola výsledků analýz, údržba)
Chemické a morfologické vyšetření moči
Analyzátor Aution Max a Iris iQ 2000
Stanovení glykémie z kapilární krve; Senzostar
Úsek speciálních metod
Stanovení osmolality séra, moči; Arkray
Stanovení parametrů AB metabolismu a krevních plynů; Omni-S
AAS plamenová a elektrotermická atomizace
HPLC
Úsek imunochemických metod a RIA
Imunochemické analyzátory ; Architect, Cobas 6000, Elecsys, Immulite 2000
RIA metody
Úsek specifických proteinů a likvorologie
Agaroforéza bílkovin; Hydrasys,Phoresis
Biochemická a morfologická analýza likvoru
Isoelekrická fokusace
Drogový screening
Pracoviště dětské medicíny
Biochemickéanalyzátory Integra 400
Analyzátor aminokyselin, HPLC, GC
Novorozenecký screening; Delfia; Autodelfia
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ