Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity PřF

Přednášky

Účast na přednáškách z biochemických metod a dalších aplikovaných biochemických disciplin. Je možno je využít i pro rozšíření výběru volitelných předmětů pro studenty LF a VUT.
Sylaby přednášek jsou přístupné v IS MU a jsou dodány v tištěné formě do Kontaktního místa a v elektronické formě všem členům řešitelských týmů. Umístěny budou i na webových stránkách.
Jde o předměty:
C1200 Úvod do studia biochemie
C6220 Klinická biochemie
C7910 Metody chemického výzkumu
C7870 Biometrika
C9100 Biosensory
Bioanalytické metody
C6200 Biochemické metody

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ