Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Závazná přihláška edukačních aktivit

Závazná přihláška nabízených edukačních aktivit pro cílové skupiny:
Bc 2. a 3. ročník
Mgr. 1. a 2. ročník

Edukační aktivity:
Edukační aktivity FN Brno
Praxe OKB FN Brno
termín: listopad 2012
(aktuálně přihlášeno: 0)
Praxe OKB FN Brno
termín: prosinec 2012
(aktuálně přihlášeno: 0)
Praxe OKB FN Brno
termín: leden 2013
(aktuálně přihlášeno: 1)
Praxe OKB FN Brno
termín: únor 2013
(aktuálně přihlášeno: 0)
Osobní údaje:

Jméno:

Příjmení:

Studium: bakalářské magisterské

Ročník: 1. 2. 3.

Škola:

Masarykova univerzita, UČO: @mail.muni.cz *)

Vysoké učení technické, login: @stud.feec.vutbr.cz *)
*) na uvedený e-mail Vám dojde potvrzení přihlášky s aktivačním odkazem nutným pro dokončení přihlášky

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ