Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity Roche s.r.o., Diagnostics Division

Sylabus

Zapojení partnera Roche s.r.o., Diagnostics Division

Pracovní den v Roche s.r.o., Diagnostics Division, Praha určený pro studenty a partnery:

Návrhy k organizaci
Pracovní den 3 x ročně
Účast 3 x 10 studentů + partneři
Navržené termíny pracovních dnů v roce 2010: začátek března, začátek května a říjen.
Pozn: Jarní semestr 2010 začíná 22.2, Podzimní semestr následujícího akademického roku začíná přibližně třetí týden v září

Teoretická část:

Cíle: Přestavit korporaci a lokální zastoupení Roche s.r.o., Diagnostics Division.
Způsob: Presentace v zasedací místnosti Roche s.r.o., Diagnostics Division, 3.p, Karlovo náměstí 17, Praha

1. Úvodní část (společná pro všechny temíny)

 • Přestavení společnosti, mise, korporátní strategie  a organizační struktura korporace (TP)
 • Představení Roche s.r.o., Diagnostics Division, strategie a organizační struktura (TP)
 • Procesní schéma, jak organizace Roche s.r.o., Diagnostics Division funguje? (TP)
 • Představení jednotlivých obchodních a podpůrných úseků (TP)
 • Marketingové nástroje, podpora zákazníků (RB)
 • Personální politika, kariérní vývoj, práce se zaměstnanci (TP,LN)

2. Představení jednotlivých obchodních a podpůrných úseků:

 • BA Professional Diagnostics.
 • Oddělení Marketingu (RB)
 • Oddělení Prodeje (LŠ)
 • BA Molecular Diagnostics, Applied Science (DŽ)
 • Oddělení technického servisu (MP)
 • Oddělení logistiky a finanční oddělení (MŠ)
 • Systémy řízení kvality Roche s.r.o., Diagnostics Division (LN)
 • Public Relations (OB)
 • Medical marketing (OB)
 • Assay marketing (KM)

3. Personální politika

 • Jak probíhá nábor zaměstnanců: kvalifikační požadavky, přijímací řízení; kdo může uspět atd. Diskuze s personalistkou by mohla být pro studenty zajímavá a přínosná.
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Kariérní vývoj
 • Co Studenty Zajímá (CSZ) – HR jak to chodí – JobProfiles, bonusový systém odměn, strukturovaný proces přijímání – ukázat tabulku pro nové zaměstnance, strukturovaný rozhovor na rozloučenou. Jak funguje motivace, jaký je rozdíl mezi tréninkem, mentoringem a koučinkem a jejich přínosy (LN)
 • SCARF a řízení vztahů na pracovišti, proč špatné vztahy inteligentních, aktivních a kreativních lidí můžou jejich konečný výstup snížit až o 50%, atd. (LN)

4. Procesy řízení kvality

 • CSZ – k čemu je IS0 obecně a pak jeho aplikace na Roche s.r.o., Diagnostics Division, complaint management, IVD co to je, úloha SÚKL, povinnosti výrobce IVD k poprodejnímu sledování (vigilance, FSN (Field Safety Notice a FSCA (Field Safety Corrective Actions), povinnosti uživatele je realizovat – součást Instrukcí pro použití od výrobce jako příbalové letáky. Při jejich nedodržení přestává být výrobce odpovědný za výsledky a za kvalitu

5. Marketingové nástroje a prostředky

 • Webová prezentace Roche s.r.o., Diagnostics Division (KM)
 • Tištěné materiály-brožury, leaflety
 • Vzdělávací akce pro zákazníky
 • Čtvrtletník Labor Aktuell (LN)

6. Podpora zákazníků:

 • R&D kritéria pro vývoj a modernizaci portfolia metod (KM, IK)
 • Význam CE/FDA certifikace, co znamená a co nikoliv (KM)
 • Analýza, simulace provozu a návrh řešení laboratoře pomocí počítačových nástrojů (PK)
 • Roche s.r.o., Diagnostics Division e-services (PP)
 • Trendy vývoje analyzátorů, SWA platforma, harmonizace (PO)
 • Aplikační podpora a řešení problémů  na různých analytických systémech, naše nástroje a mechanismus řešení problémů (podpora GSS, Clarify Prisma a CM) a případná zpětná vazba od výrobce PB, CAPA.

Praktická část:

Cíl: Uvést studenty do reálného prostředí rutinní práce, aby si představili běžný pracovní režim ve firmě.
Způsob:Rozdělení do skupin po 3 studentech a pokračování přímo na úsecích

7. Obchodní oddělení (LŠ,DŽ):

 • Konkretizace LŠ

8. Marketingové oddělení (RB, DŽ):

 • Konkretizace RB, DŽ

9. Logistika (MŠ):

 • Procesy zpracování objednávek a požadavků
 • Toky zboží, doprava, chlazení….

10. Technický servis:

 • Servisní oddělení, procesy, systémy komunikace a řízení (MP)
 • Praktická ukázka konstrukce moderního analytického systému (např. odkapotovaný cobas 6000) (VF)
 • Praktická ukázka funkcí cobas link, e-library, prostředky a nástroje komunikace informací (PP)
 • Bezpečnost práce (MP)

11. Aplikační podpora

 • Procesy, systémy komunikace a řízení (RB)
 • řešení problémů na různých analytických systémech, naše nástroje (Product.M)
 • mechanismus řešení problémů (podpora GSS, Clarify Prisma a CM) a případná zpětná vazba od výrobce PB, CAPA

Použité zkratky a iniciály:

TP: T. Petr
RB: R.Blažek
DŽ:  D.Žurek
LS: L.Ševčík
LN. L.Nováková
KM K.Málková
OB O.Bálková
PO P.Ondráček
MŠ: M.Švorc
PO P.Ondráček
PK: P.Kopecký
PP P.Prouza
IK I.Klimíček
VF V.Frančík
MP: M.Paráček

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ