Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity Kontaktní místo

Prakticky zaměřené semináře s analytickou problematikou automatizované biochemické a imunochemické analýzy vedené aplikačními specialisty a laboratorními analytiky

  • Analytické parametry automatizovaných biochemických metod
  • Programování analytické metody
  • Způsoby a typy kalibrace
  • Carry over
  • Interference (hemolýza, chylozita, ikterický vzorek)
  • Automatická chybová diagnostika průběhu analytické metody
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ