Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Úvod do medicínské informatiky

Zkratka

AUMI

Název

Úvod do medicínské informatiky

Garant

prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.

Anotace

Počítače v medicíně a biologii. Medicínská data, získávání, archivace a použití. Systémy založené na počítačových pacientských záznamech. Systémy získávání informací. Nemocniční informační systémy. Biostatistika. Rozhodování v medicíně, pravděpodobnostní usuzování. Klinické systémy podpory rozhodování. Standardy v medicínské informatice. Etika a zdravotnická informatika, uživatelé, standardy. Úvod do bioinformatiky. Základy zpracování genetické informace.

1 x Přednáška

Počítačem podporované rozhodování v medicíně.

1 x Cvičení

Počítačem podporované rozhodování v medicíně.

Kapacita [studenti]

4

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ