Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Pracovní den 24. 11. 2010

Roche s.r.o., Diagnostics Division

Program dopolední části

9:30 – 12:00 hod  Teoretická část společná – Oddělení servisu

 • Představení Roche a představení jednotlivých obchodních a podpůrných úseků (TP) 20 min
 • Professional Diagnostics (RB)
  - Oddělení marketingu (RB) 10 min
  - Oddělení prodeje (LŠ) 10 min
 • Molecular Diagnostics, Applied Science, Tissue Diagnostics (DŽ) 20 min
 • Oddělení logistiky a finanční oddělení (MŠ) 10 min
 • Assay Marketing (KM, VF, IK) 20 min
 • Systémy řízení kvality Roche s.r.o., Diagnostics Division (LN) 10 min
 • Public Relations a Medical Marketing (OB) 15 min

12:15 – 13:00 hod  Občerstvení v zasedačce u recepce

Program odpolední části

13:00 – 15:30 hod  Praktická část - po skupinách, studenti/ky se rozdělí do 3 skupin a tyto skupiny budou rotovat po 45 min.

 1. skupina: Oddělení marketingu a aplikační podpory Professional Diagnostics
  - praktický příklad řešení aplikačních kauz – (produktoví specialisté PD)
  - představení praktického využití NPT přístrojů (HF a PH)
 2. skupina: Molecular Diagnostics, Applied Science, Tissue Diagnostics
 3. skupina: Prohlídka oddělení logistiky a zpět na servisní oddělení - praktická demonstrace přístroje cobas e411 v prostorách servisního oddělení.

Zakončení Pracovního dne v 15:30

Nezapomenňte se prosím zapsat do prezenční listiny a vyplnit dotazníky

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ