Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

HODNOCENÍ PRACOVNÍCH DNŮ ROCHE 7.10.2011

1) Získané informace byly zajímavé.

Studenti měli na škále 1-6 vyjadřovat míru souhlasu s výroky, které jim byly v otázkách předloženy. V první otázce měli hodnotit, zda pro ně byly informace získané na semináři zajímavé.
Těchto pracovních dní se zúčastnilo 17 studentů, každý z nich zaujímá 6% hodnocení.
Hodnocení praktické části je vždy o poznání pozitivnější, než hodnocení té teoretické. S teoretickou částí je víceméně spokojených 60% studentů, zbylá necelá třetina se pohybuje kolem středu, stále však v pozitivním smyslu. Praktickou část hodnotilo jako víceméně zajímavou 89% respondentů.

Teoretická část: 2,01
Praktická část: 1,25


1 Průměry uvedené v tomto hodnocení slouží pouze jako orientační ukazatel, nelze jim v takto malých souborech přikládat zvláštní význam. Může za to fakt, že odpovědi respondentů jsou často velmi rozptýlené kolem aritmetického průměru. U velmi nespolehlivých průměrů jsem na toto upozornila, lépe je však posuzovat výsledky podle procentuálního zastoupení odpovědí v grafu.

2) Získané informace byly užitečné.

Užitečnost získaných informací teoretické a praktické části se v tomto případě citelně rozchází. Informace předané prostřednictvím praktické části studenti hodnotí pozitivně, 93% z těch, kteří odpověděli, souhlasí s tvrzením, že pro ně byly informace užitečné.
U teoretické části to už tak jednoznačné není. Z respondentů, kteří odpověděli, jich dvě třetiny souhlasí, další třetina se pohybuje kolem středu (pozitivní i negativní tendence), i když většina v kladné části. Ve srovnání s jinými pracovními dny jsou výsledky podobné, studenti VUT jsou vždy o něco skeptičtější.

Teoretická část:2,4 (méně spolehlivý ukazatel)
Praktická část: 1,5

3) Informace využiji i ve své budoucí profesi.

Tři čtvrtiny studentů jsou víceméně přesvědčeny o tom, že informace využijí i pro svou budoucí profesi, zbylá čtvrtina se pohybuje rovnoměrně kolem středu. Respondenti z VUT většinou uvádějí pro ně menší užitečnost, než kupříkladu studenti LF. To ale vyplývá z tématu, který je evidentně studentům LF MU a PřF MU bližší.

Průměr: 2,12

4) Hodnocení jednotlivých částí Pracovního dne Roche

Studenti zde měli za úkol ohodnotit jednotlivé část programu známkami jako ve škole. Měli tedy k dispozici pouze pětibodovou škálu.
Nejhůře hodnotili studenti prezentaci systémů řízení kvality a prezentaci logistiky. Soudě podle slovních komentářů (někteří) studenti nemají pocit, že by tam prezentace na toto téma měly být a místo nich by se raději věnovali déle praktické části. I přesto se však objevilo negativních odpovědí velmi málo, navíc jen z oblasti kolem středu. Nejlépe hodnotili studenti z teoretické části prezentaci MD AS a TD, technického servisu a medical marketingu. Z praxe nejlépe hodnotili návštěvu jednotlivých oddělení.
Průměry jednotlivých otázek (jakkoli nespolehlivé) se pohybují v rozmezí 1,13 až 2,65, což je stále dobrý výsledek a dokazuje to i zastoupení jednotlivých odpovědí v následujícím grafu:

Hodnocení prezentací podle dosažených průměrů:

Teoretická část: Ø
MD, AS, TD 1,13
Technický servis 1,47
Medical marketing 1,53
Představení firmy Roche 1,65
Professional Diagnostics 1,65
Public Relations 1,65
Logistika a finanční odd. 2,41
Systémy řízení kvality 2,65
Praktická část: Ø
Návštěva jednotlivých oddělení 1,12
Praktické ukázky 1,41

5) Slovní hodnocení:

Slovní hodnocení připojili téměř všichni studenti. Jako obvykle obsahovalo chválu, i hodnocení jednotlivých částí pracovního dne, stejně tak i přání do budoucna (zejména ve smyslu delších praktických ukázek na úkor teorie).

č. resp. Text
1 Velmi mě zaujaly návštěvy jednotlivých oddělení. Rád bych jim věnoval mnohem více času, například představování jednotlivých oddělení, zvláště bych omezil či vynechal představení logistiky, SRQ, možná i marketing. Naopak bych zařadil více praktických ukázek. Návštěvu jako celek bych zhodnotil jako výbornou, bezvadně zorganizovanou.
2 Líbily se mi hlavně praktické ukázky přístrojů s popisem, jak fungují, jaká technologie je použita. Těmto praktickým ukázakám bych věnoval více času. Celkově bych tento pracovní den označil za velice užitečný a přínosný.
3 Bolo to dobré, no praktickú časť by som vsunul do stredu medzi prednášky
4 Zajímavá praktická ukázka, až přespříliš teorie (marketing apod.)
5 Velice příjemná atmosféra a prostředí, přednášky i ukázky byly velmi zajímavé, možná jen škoda, že se vzájemně nestřídali, protože u praktické "stojící" části byla většina unavená. Jinak o nás bylo skvěle postaráno a tuto zajímavou exkurzi jsem si užila!
6 Líbila se mi hlavně praktická odpolední část, jelikož jsem dostala hrubou představu o tom, co bych mohla v budoucnu dělat. Také se mi líbilo představení společnosti Roche, i s jejími aktivitami a jednotlivými podobory, kterými se společnost zabývá. Bylo to bezva.
7 Začít nejdříve praktickou částí a až pak teoretickou
8 Pracovní den Roche byl pro mě velmi přínosný a zajímavý. Zaujal mě detailní popis jednotlivých úseků společnosti na české i mezinárodní úrovni. Celý personál byl velmi profesionální a ochotný odpovídat na naše dotazy. Jsem rád, že jsem se tohoto projektu mohl zúčastnit a má očekávání byla naplněna.
9 Bylo to zde parádní. Moc děkuji. Pro další Brňáky bych volila začátek o půl hodiny později, aby nemuseli vstávat ve 3:00 jako já.
11 Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací o nejnovějších trendech v oboru, jak po teoretické, tak po praktické stránce. Přednášející hodnotím velice pozitivně, bylo poznat, že se nám opravdu snaží předat co nejvíce informací. Bohužel na jeden den toho bylo moc.
12 Většina návštěv jednotlivých oddělení byla hodnotná. Zajímavé mi přišlo, že spíš než aby jednotliví přednášející ukázali náplň své práce, tak se podivně prezentovali, sebe a firmu. Na druhou stranu se mi nelíbil obsah některých slidů. Absurdně zbytečný. Jinak jsem vděčný a velmi rád, že jsem dnes navštívil firmu Roche.
13 V budoucnosti by som uvítal viac praktických ukážok "vnútra" prístrojov a principoch ich fungovania.
14 Páčil sa mi profesionální prístup, odbornosť "prednášajúcich", nenapadá ma nič, čo by som vyslovene zlepšoval, možno viac časového priestoru, čo je však problém jedného dňa, ale 2 dni z viacerých dovodov nie sú realizovatelné, takže to plne rešpektujem. Dalšie plus - sympatické pracovničky :)
15 Velmi profesionálny prístup a milé prostredie. Technické a medicínske témy byli pre mňa bližšie a zaujímavejšie jako oblasti marketingu a financií.
16 Oceňuji získání znalostí o činnosti velké firmy, co to celé obnáší. Lepší by bylo, kdyby praktická část měla vymezeno více času, teoretická část by naopak mohla být kratší.
17 Méně úvodu o firmě, více z praxe. Jinak velmi zajímavé.
18 V teoretické části mi připadala část logistiky a financí jako nadbytečná. Dokresluje sice obraz firmy, ale nemá pro mě nějaký větší význam.
19 Z teoretické části bych vyzdvihl třetí část – Molecular Diagnostics, Applied Science, Tissue Diagnostics, zde jsem se setkal s metodami, které jsou mi blízké a rád bych se jim věnoval. V praktické části bych uvítal více ukázek, které bychom si sami mohli vyzkoušet.

Pracovního dne se 7. 10. 2011 zúčastnilo celkem 17 studentů, všichni z VUT Brno (někteří zároveň studenty LF MU). 6 studentek a 11 studentů, všichni z druhého ročníku.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ