Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Edukační aktivity PřF

Seminární a bakalářské práce

Studentům zapojeným v projektu jako cílová skupina lze nabídnout okruh témat z odborného zaměření laboratoří Ústavu biochemie a jejich vedení při zpracování těchto prací.
Okruh témat bude specifikován v případě zájmu partnerských pracovišť.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ