Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Speciální lékařská a ekologická technika

Zkratka

MALE

Název

Speciální lékařská a ekologická technika

Garant

doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.

Anotace

Principy a technická řešení přístrojů terapeutické techniky - využití ultrazvuku, ionizujícího a neionizujícího záření, laserů, urychlených elektronů i iontů. Ventilační a anesteziologické systémy, monitorování a podpora životních funkcí. Endoskopické systémy, systémy využívající rázovou vlnu. Kardiopulmonální mimotělní oběh krve. Diagnostika v gastroenterologii a urologii. Systémy biochemických laboratoří. Technické prostředky ochrany a obnovy životního prostředí,nakládání s odpady.

1 x Přednáška

Radioterapie

1 x Cvičení

Monitorování polohy hlavy pacienta

Kapacita [studenti]

20

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ