Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Lékařská diagnostická technika

Zkratka

BLDT

Název

Lékařská diagnostická technika

Garant

doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.

Anotace

Principy funkcí a konstrukčních řešení diagnostických přístrojů a systémů pro snímání elektrických biosignálů a neelektrických veličin z organismu (EKG,EEG,EMG, impedanční měření, snímání krevního tlaku, měření průtoku krve, parametrů dýchacího systému). Základní principy a konstrukční řešení lékařských zobrazovacích systémů (RTG, CT, MRI). Zásady konstrukce a využití lékařských systémů.

1 x Přednáška

Konstrukční řešení přístroje pro měření elektrokardiografického signálu.

1 x Cvičení

Simulace přístroje pro měření EKG signálu v prostředí LabView

Kapacita [studenti]

21

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ