Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Diagnostika bio- a ekosystémů

Zkratka

MDBE

Název

Diagnostika bio- a ekosystémů

Garant

doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.

Anotace

Principy snímání elektrických signálů vytvářených organismem, principy snímání neelektrických signálů vytvářených organismem, přístroje pro operační sály, přístroje pro specializovaný fyziologický výzkum, přístroje pro specializované diagnostické laboratoře (fyzikální principy využité pro testování sluchu, zorného pole oka, vlastností svalových skupin, krevního řečiště). Fyzikální principy přístrojů používané v biochemických laboratořích. Fyzikální principy přístrojů použivaných pro diagnostiku životního prostředí.

1 x Přednáška

Měření krevního tlaku

1 x Cvičení

Měření krevního tlaku

Kapacita [studenti]

20

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ