Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Studentský WORKSHOP 2011

Konaný 3. května 2011
v kongresových prostorách hotelu Continental

Program:

08:30 Registrace
09:00 Úvod – doc. Dastych - konkrétní výstupy projektu
09:20 Společná prezentace studentů - Exkurze ve výrobním závodě Roche
Petra Podlipná - VUT, Aneta Křivánková - LF MU, RNDr. Miroslava Beňovská
09:40 Prezentace firmy ROCHE - Decentralizovaná laboratorní diagnostika
MUDr. O. Bálková, Ing. D. Čermák, Ing. H. Ferdová
10:10 Přestávka
10:30 FN Brno – Biochemické vyšetření potu
RNDr. A. Mikušková, OKB FN Brno
FN Brno – Screening kolorektálního karcinomu – vyšetření
MUDr. P. Prokopová, OKB FN Brno
FN Brno – Vyšetření mozkomíšního moku
MUDr. Z. Čermáková, OKB FN Brno
11:15 Studentské prezentace - 1.blok
Studium profilu aminokyselin v mozkomíšním moku u dětských onkologických pacientůM
Ivona Marešová, PřF MU (bakalářská práce zpracovávaná na OKB FN Brno)
Tvorba bootstrappingových konsesuálních stromů
Karel Sedlář, FEKT, VUT Brno
Reaktivní sloučeniny kyslíku, fysiologické a patologické aspekty
Lenka Šmardová, LF MU (bakalářská práce zpracovávaná na PřF MU)
Vyhledávání nových sacharidy-vázajících proteinů v plodnicích hub
Eva Kavková, PřF MU
Vizualizace činnosti srdce z auskultace
Lucie Kocová, FEKT, VUT Brno
Diagnostika Clostridium difficile a jeho výskyt ve FN Brno
Sylva Brabencová, LF MU
12:45 Oběd, praktické ukázky
13:30 Studentské prezentace - 2.blok
NO, jeho metabolismus, účinky, funkce a stanovení
Markéta Bušová, LF MU (bakalářská práce zpracovávaná na PřF MU)
Měření průtoku pomocí diluční metody
Pavel Pokorný, FEKT, VUT Brno
Separace dextromethorfanu a jeho metabolitů pomocí nevodné kapilární elektroforézy
Eliška Cvigráfová, PřF MU
Novorozenecký screening cystické fibrózy, molekulární diagnostika, statistické hodnocení
Lenka Andrlová, LF MU
Registrace obrazů sítnice založena na segmentaci cév
Jana Klímová - FEKT, VUT Brno
Lektin AFL z Aspergillus fumigatus – výhody a nevýhody exprese v Pichia pastoris
Veronika Kunová, PřF MU
Modelování rekonstrukce obrazu při CT RTG fluoroskopii
Petr Bainar, FEKT, VUT Brno
15:00 Přestávka, vyhodnocení studentských prací
15:30 Losování, předání odměn
16:00 Ukončení Workshopu
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ