Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP 2011

Příjemce a partneři projektu PODPORA EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ MASARYKOVY UNIVERZITY A VUT S ÚČASTI APLIKAČNÍ SFÉRY si vás dovolují

pozvat na

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP 2011

Konaný: 31. 10. 2011
v hotelu Continental, Kounicova 6, Brno

Program:

 • 08:30 Prezentace
 • 09:00 Úvodní slovo, informace o projektu
  doc. MUDr. M. Dastych, CSc., MBA, LF MU, OKB FN Brno
 • 09:30 Osteoporóza - tichý zloděj kostí
  MUDr. Bálková, Roche s.r.o., Diagnostic Division
 • 09:50 Osteoporóza - klinické aspekty
  MUDr. Z. Fojtík, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno
 • 10:20 Přestávka
 • 10:35 Měření v densitometrii - indikace osteoporózy
  Ing. R. Kubák, Medata
 • 10:50 Vitamín D - účinky, stanovení, využití v praxi
  MUDr. J. Tůmová, OKB FN Brno
 • 11:20 Prezentace o návštěvě výrobního závodu Roche
  RNDr. I. Pluháček, PřF MU
 • 11:50 Přestávka
 • 12:15 Kariéra toxikomana aneb z výsluní pod most
  M. Nejedlý, Roche s.r.o., Diagnostic Division
 • 12:45 Toxikologické laboratorní vyšetření
  Mgr. A. Brzobohatá, Ph.D., Ústav soudního lékařství, FNuSA
 • 13:15 Jaká je role polymorfismů genů v metabolismu xenobiotik?
  Mgr. Jan Lochman, Ph.D., PřF MU
 • 13:45 Přestávka
 • 13:50 Měření obsahu alkoholu v organismu
  doc. M. Chmelař, CSc., VUT Brno
 • 14:20 Aktuální otázky vymáhání práva v oblasti nelegálních OPL v ČR
  plk. Mgr. J.Frydrych*
 • 15:00 Designer drugs - analýza a toxikologie
  kpt. Ing. M.Kuchař, Ph.D.*
 • 15:40 Ukončení workshopu

*Národní protidrogová centrála, SKPV PČR

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ