Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP 2012

Příjemce a partneři projektu PODPORA EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ MASARYKOVY UNIVERZITY A VUT S ÚČASTI APLIKAČNÍ SFÉRY si vás dovolují
pozvat na

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP 2012

Konaný: 3. 10. 2012
v hotelu Continental, Kounicova 6, Brno

Program:

 • 08:30 Prezentace
 • 09:00 Úvodní slovo, informace o projektu
  doc. MUDr. M. Dastych , CSc., MBA
 • 09:20 Vyšetření biochemických parametrů při diagnostice preeklampsie
  Mgr. A. Křivánková, OKB FN Brno
 • 09:50 Preeklampsie
  MUDr. Z. Hodická, GPK FN Brno
 • 10:10 Epidermolysis bullosa ("Nemoc motýlích křídel") - molekulární podstata a diagnostika
  RNDr. L. Fajkusová, OLG FN Brno
 • 10:30 Přestávka
 • 10:50 Měření elektromechanických projevů srdečních buněk
  Ing. Vratislav Čmiel, FEKT VUT Brno
 • 11:20 Měření elektrické aktivity izolovaného srdce
  Ing. Oto Janoušek, FEKT VUT Brno
 • 11:50 Wilsonova choroba z klinického a laboratorního hlediska
  doc. MUDr. M. Dastych , CSc., MBA
 • 12:15 Dnešní možnosti DNA diagnostiky psychických poruch
  doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D., PřF MU
 • 12:45 Přestávka
 • 13:15 Porfyrie – klinická diagnostika
  RNDr. L. Malášková, OKB FN Brno
 • 13:35 Diagnostika mozkové kryptokokózy
  MUDr. Z. Čermáková, OKB FN Brno
 • 13:50 Cokoli chcete vědět o rakovině děložního hrdla a bojíte se zeptat
  MUDr. O. Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division
 • 14:20 Klinické aspekty a léčba rakoviny děložního hrdla
 • 15:00 Diskuze, ukončení workshopu

Partneři projektu:

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT Brno
Katedra laboratorních metod, LF MU
Ústav biochemie, PřF MU

Oddělení klinické biochemie, FN Brno
Roche s.r.o., Diagnostics Division

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ