První semestr výuky První pomoci v SIMU

V polovině ledna proběhlo poslední cvičení První pomoci, kterou v letošním akademickém roce v SIMU poprvé absolvovali studenti oboru Všeobecné a Zubní lékařství českého i anglického programu.

29. 1. 2021

“Před každým cvičením si studenti museli nejprve nastudovat zadaná témata z nově připraveného E-learningu První pomoci, který obsahoval nejen teorii, ale i ilustrační fotografie, videoukázky a algoritmy správných postupů, interaktivní otázky či odkazy na interaktivní algoritmy Akutně.cz. Svoje znalosti si následně ověřili v testu, který museli před účastí na cvičení splnit,” popisuje přípravu studentů Tereza Prokopová z týmu metodiků První pomoci.

Do výuky cvičení z První pomoci se letos poprvé zapojili studentští lektoři z programu Student as Teacher, kteří pomáhali lektorům z řad akademiků. Celkem se do výuky zapojilo 100 studentských lektorů a 28 lékařů ze tří zapojených klinik (ARK FNUSA a LF MU, KARIM FN Brno a LF MU a KDAR FN Brno a LF MU).

Kromě studentských lektorů a lektorů-akademiků se mohli studenti setkat také s tutory, kteří dohlíželi na organizaci výuky na místě a sledovali průběh cvičení. Tutoři prováděli rovněž reflexi již proběhlé výuky se studentskými lektory a pomáhali jim zdokonalovat jejich lektorské dovednosti.

Každý kruh studentů prvního ročníku se na cvičení rozdělil do 3-4 skupinek po 4-7 studentech, které měli na starosti právě studentští lektoři. Lektor-akademik dohlížel na hladký průběh simulací a praktického nácviku dovedností a pomáhal studentským lektorům zodpovídat zvídavé otázky studentů prvního ročníku.

“Studenti se do předem připravených simulací zapojovali v různých rolích, jako figuranti, záchranci nebo třeba jako dispečeři tísňové linky. Mohli si prakticky vyzkoušet např. přístup k dospělému či dítěti v bezvědomí, kardiopulmonální resuscitaci dospělých i dětí, použití AED, management masivního zevního krvácení, použití autoinjektoru u anafylaxe nebo různé manévry pro manipulaci s člověkem v bezvědomí včetně vyproštění z automobilu,” přibližuje tutor Václav Vafek.

Po každém cvičení vyplnili studenti znovu test pro ověření znalostí a také zpětnou vazbu, která byla pravidelně analyzována. V posledním cvičení si mohli studenti dle potřeby přijít zopakovat kterékoliv z témat a připravit se tak na kolokvium z První pomoci, které od letošního roku probíhá rovněž v novém formátu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info