Student as Teacher program Simulačního centra LF MU

Ve dnech 9. – 10. 11. proběhl v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice první ze série workshopů programu Student as Teacher, který pořádá Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

18. 11. 2019

Cílem tohoto programu je vyškolení lektorů z řad studentů všeobecného a zubního lékařství. Tito studenti budou po absolvování programu schopni asistovat při výuce předmětu První pomoc. Svou aktivitou tak pomohou nejen zlepšit poměr vyučujících na studenta v každé jednotlivé lekci, ale také zavést do výuky další moderní výukové metody.  

Během víkendového workshopu se celkem 130 účastníků tohoto programu seznámilo s řadou důležitých aspektů jejich budoucí činnosti. Dozvěděli se o významu zpětné vazby v medicíně, o základních metodách debriefingu nebo o principech a možnostech využití výuky založené na simulacích. Poté si prakticky vyzkoušeli tvorbu samotné simulace zaměřené na basic life support, následně aplikovali nabyté znalosti z oblasti debriefingu. Na tento workshop bude během celého akademického roku navazovat série dalších setkání, ve kterých se účastníci programu zaměří již na specifika jednotlivých vyučovaných lekcí předmětu První pomoc.

Více článků

Přehled všech článků