Kritické stavy v intenzivní péči

  • 7. října 2022
    8:00 – 18:00
  • Simulační centrum LF MU
    Kapacita kurzu je naplněna

Kurz Kritické stavy v intenzivní péči, nabízí ideální možnost nacvičit si a zdokonalit se v řešení kritických stavů, jež se mohou kdykoliv vyskytnout v rámci intenzivní péče. Mimořádné, a ze své podstaty adrenalinové situace, si mohou účastníci vyzkoušet v bezpečných podmínkách unikátního Simulačního centra LF MU. Součástí kurzu je nácvik praktického managementu kritických stavů dle nejnovějších doporučení. Během kurzu jsou i krátké fokusované hand-on workshopy na dovednosti, které jsou užitečné pro vyřešení kritických situací. Speciální pozornost je věnována tzv. netechnickým dovednostem v rámci krizového řízení lidských zdrojů (CRM). Každý účastník kurzu bude během simulací minimálně jednou v roli leadera a v jiných simulacích zase členem týmu.

Cílovou skupinou jsou lékaři v oboru AIM, lékaři urgentních příjmů a lékaři intenzivisté všech oborů.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity.

​Cena: 6 000 Kč
Kapacita kurzu: 16 osob
Čas kurzu: 8:00-18:00 (K získání certifikátu o účasti je nutná účast na celém kurzu)
Počet simulací: 10
Počet workshopů: 3
Organizátor: prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (přednosta Ústavu simulační medicíny LF MU) a doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (zástupkyně přednosty ÚSM LF ​MU)
Garant: MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC 

Faktura k uhrazení kurzovného bude zaslána po dokončení registrace na uvedenou e-mailovou adresu. Registrace bude platná po úhradě faktury. V případě neuhrazení v době splatnosti, bude místo postoupeno náhradníkům.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info