Mgr. Terézia Knejzlíková, Ph.D.

Assistant professor, Department of Medical Psychology and Psychosomatics


Correspondence Address:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Terézia Bernátová, narozena 31. března 1990 v Žiari nad Hronem
Pracoviště
 • Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno a Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • Psycholog ve zdravotnictví
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014 – současnost: Postgraduální studium obor psychiatrie, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta
 • 2015 – 2016: Akreditovaný specializační kurz psycholog ve zdravotnictví, Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta
 • 2012 – 2014: Magisterský titul obor psychologie, Masarikova Univerzita, Fakulta sociálních studii
 • 2009 – 2012 : Bakalářsky titul obor psychologie, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta.
Přehled zaměstnání
 • 2015 - současnost: Odborný asistent, Masarykova Univerzita, Ústav psychologie a psychosomatiky
 • 2015 - současnost: Psycholog ve zdravotnictví, Fakultní nemocnice Brno, Psychiatrická klinika
 • 2014 - součastnost: Postgraduální student
Pedagogická činnost
 • 2016 - současnost: Doktorský student, odor psychiatrie
 • Předměty: Psychiatrie
 • 2015 - současnost: Odborný asistent, Masarykova Univerzita, Ústav psychologie a psychosomatiky
 • Předměty: Komunika a sebezkušenost, lékařská psychologie a psychosomatika
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017: Mapování neurálních a fyziologických korelátů psychických funkcí u pacientů s duševními poruchami a implikace pro individuálně zaměřenou léčbu (MUNI/A/1133/2016)
 • 2016: Aplikace behaviorálních paradigmat pro testování psychických funkcí s využitím fyziologických a neurozobrazovacích metod v psychiatrii (MUNI/A/1310/2015)
 • 2015: Implementace behaviorálních paradigmat pro zobrazování a volbu neurostimulačních protokolů v psychiatrii. (MUNI/A/1240/2014)
 • 2014 - současnost: Doktorský student. Téma: Emoční uvědomění a adaptivní regulace emocí jako klíčový faktor v etiologii a průběhu poruch příjmu potravy
Vybrané publikace
 • BERNÁTOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Emoční regulace u poruch příjmu potravy - pilotní výsledky. První. Brno: Tribun EU, 2016, s. 170-172. ISBN 978-80-263-1047-1. info
 • BERNÁTOVÁ, Terézia. Psychofyziologické koreláty regulace emocí během expozice vlastnímu obrazu v zrcadle u pacientek s poruchami příjmu potravy. In SVĚTLÁK, Miroslav, Robert ROMAN a Tomáš KAŠPÁREK. 63. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. 2016. info
 • BERNÁTOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK, Robert ROMAN a Tomáš KAŠPÁREK. ELEKTROFYZIOLOGIE REGULACE EMOCÍ U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY. In V. Kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS a 25. Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2016. 2016. info
 • SVĚTLÁK, Miroslav, Terézia BERNÁTOVÁ, Eliška PAVLÍKOVÁ a Lucie WINKLEROVÁ. Měření úrovně emočního uvědomění - pilotní studie ověřující základní psychometrické vlastnosti české verze Škály úrovně emočního uvědomění LEAS. Česka a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 6, s. 680-686. ISSN 1210-7859. info

20. 3. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info