med.muni.cz  |  22. 10. 2019, 18:13

Co se chystá na LF MU

Novým děkanem Lékařské fakulty MU byl zvolen ortoped Martin Repko

Nového kandidáta na děkana dnes zvolil Akademický senát Lékařské fakulty MU. Stal se jím Martin Repko, současný proděkan fakulty pro anglické studium a internacionalizaci a také přednosta Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno a LF MU. Funkce děkana se ujme poté, co jej jmenuje rektor univerzity Martin Bareš. Martin Repko, který získal 31 hlasů z 32 přítomných členů akademického senátu.

Číst více

Zveme Vás na přednášku profesora Davida Philipa Lanea, který je předním světovým nádorovým biologem, odborníkem na karcinogenezi, molekulární biologii, vývoj léčiv a expertem v oblasti chemie proteinů. Přednáška se koná ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 11.00 a je určena studentům a odborné veřejnosti. V den přednášky bude vyhlášeno děkanské volno do 13.00.

Dne 15. 11. 2019 bude prof. Davidu Laneovi slavnostně udělena čestná vědecká hodnost doctor honoris causa v oboru lékařských věd.

Číst více

100 litrů krve DÍKY MUNI

Přidáte se i Vy? Lékařská fakulta MU organizuje projekt „100 litrů krve DÍKY MUNI“ ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity i lékařské fakulty. Naším cílem je motivovat celou společnost k pravidelnému dárcovství krve a symbolicky vlít univerzitě i více než 100 litrů nové krve. Nad akcí převzal záštitu rektor MU Martin Bareš.

Číst více

PLES STOLETÍ

Lékařská fakulta MU a Spolek mediků jakožto spoluorganizátoři si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na 24. ročník reprezentačního plesu LF MU s názvem PLES STOLETÍ, který se uskuteční v pátek 15. 11. 2019 v hotelu Cosmopolitan Bobycentrum Brno, letos mimořádně pro cca 2 500 hostů. Slavíme 100 let od svého založení, fakulta i Spolek mediků, a poprvé na výjimečný program zveme také naše absolventy. Vstup je možný od 18.00, samotný program bude zahájen v 19.00.

Upozorňujeme, že kapacita míst v absolventské zóně je limitovaná.

Nákup vstupenek a více informací

Výstava ke 100. výročí založení LF MU

Srdečně zveme na výstavu ke 100. výročí založení Lékařské fakulty MU. Výstava se uskuteční od 24. 10. 2019 do jara 2020 ve 2. NP jižního koridoru Univerzitního kampusu Bohunice.

Číst více
 

Slavnostní imatrikulace LF MU a PrF MU ke 100. výročí zahájení výuky

Slavnostní přednes úvodních historických přednášek Lékařské fakulty MU a Právnické fakulty MU v posluchárně na Ústavu soudního lékařství se uskuteční v pátek 1. 11. 2019 od 10.00. V těchto prostorách před sto lety začínala výuka na LF MU. Za lékařskou fakultu budou imatrikulováni studenti prestižního programu P-PooL. Vstup pouze pro zvané hosty.

Číst více

Slavnostní předávání pamětních medailí zakladatelům Výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ

Pamětní medaile budou předány jako symbolické poděkování za úctyhodnou činnost pracovníkům, kteří již po léta příkladně reprezentují LF MU, a to nejen založením portálu zaměřeného na akutní medicínu, ale především podílem na zvyšování úrovně výuky akutní medicíny. Akce proběhne v sobotu 16. 11. 2019 v Aule UKB v rámci konference AKUTNĚ.CZ.

Číst více

Pieta za dárce těl

S hlubokou vděčností chceme poděkovat všem, kteří svým velkorysým darem umožnili, aby Anatomický ústav LF MU byl i nadále místem kvalitního vzdělávání budoucích lékařů. Pietní koncert za dárce těl se koná v pondělí 4. 11. 2019 v Kapitulní síň Augustiniánského opatství na Starém Brně od 18.00.

Číst více

Co se nedávno událo na LF MU

pá 27. 9. 2019

Noc vědců na kampusu navštívilo přes 3 200 osob: LF MU nabídla pestrý program 

Letošní celorepubliková akce Noc vědců, která se konala 27. 9. 2019, byla zaměřena na ekologii s podtitulem Šetrně k planetě. Přečtěte si a podívejte se, jak se LF MU s tímto tématem popasovala.

čt 26. 9. 2019

Grilování děkanů v UKB již podruhé 

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se v Univerzitním kampusu Bohunice již podruhé konalo Grilování děkanů. Akce se zúčastnilo přes 600 studentů tří fakult Masarykovy univerzity, děkan PřF T. Kašparovský, děkan FSpS M. Zvonař a za LF proděkanka pro záležitosti studentů J. Fialová a M. Repko, proděkan pro anglické studium a internacionalizaci (jako zástupci vedení v období, kdy LF MU nemá zvoleného nového děkana).

pá 20. – ne 22. 9. 2019

Studenti LF MU v programu Zdravotnické záchranářství na 1. místě v soutěži Inter Vitam Et Exitum 

O víkendu 20.–22. 9. 2019 se studenti 3. ročníku studijního programu Zdravotnické záchranářství na LF MU zúčastnili soutěže Inter Vitam Et Exitum (IVEE) a dva z nich (Barbora Uchytilová a Šimon Slavík) se umístili na prvním místě a obhájili tak své vítězství z minulého roku. Další zajímavostí je umístění absolventů MU, kteří také studovali Zdravotnické záchranářství na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence na LF MU.

st 11. 9. 2019

Mezinárodní úspěch Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation 

České centrum Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation (CEBHC-KT), které je součástí Lékařské fakulty MU, zvítězilo v soutěži o kandidaturu pro organizaci příštího mezinárodního summitu Global Evidence Summit, který bude v roce 2021 uspořádán v České republice.

so 15. 6. 2019

Slavnostní udílení Malých bronzových medailí vybraným absolventům LF MU 

Prvním bodem oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity na brněnském výstavišti v sobotu 15. 6. 2019 bylo ocenění absolventů, na něž může být univerzita obzvláště hrdá. Pamětní bronzovou medaili Masarykovy univerzity obdrželo 100 absolventů, 18 z nich byli absolventi lékařské fakulty.

so 15. 6. 2019

Den absolventů Lékařské fakulty MU 

V roce 2019, kdy Lékařská fakulta MU slaví 100. výročí založení (stejně jako celá univerzita), byl v sobotu 15. 6. 2019 uspořádán Den absolventů. Během něj fakultu navštívilo zhruba 200 absolventů a jejich rodinných příslušníků. Pro všechny byly připraveny komentované prohlídky Univerzitního kampusu Bohunice a následné neformální posezení se zástupci akademické obce a vedení fakulty.

čt 23. 5. 2019

Slavnostní obřad udílení pamětních medailí LF MU 

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se v aule Lékařské fakulty MU v Univerzitním kampusu Bohunice uskutečnil slavnostní ceremoniál předávání pamětních medailí, které z rukou tehdejšího děkana prof. Martina Bareše převzalo 42 osobností. Mezi nimi byli akademici, kteří celý svůj profesní život spojili s Lékařskou fakultou a jsou předními odborníky ve svých oborech, a dále též pracovníci neakademických profesí, kteří se zasloužili o rozvoj fakulty v její novodobé historii.

čt 16. 5. 2019

Campus Day – ohlédnutí se za druhým ročníkem 

Druhý ročník Campus Day se v Univerzitním kampusu Bohunice uskutečnil ve čtvrtek 16. 5. 2019. Akce napomáhá rozvíjet vztahy mezi studenty a zaměstnanci nejen v rámci jejich pracovišť, ale i mezi jednotlivými pracovišti a fakultami. Akce se letos zúčastnilo přes 530 studentů a zaměstnanců.

E-mail  pr@med.muni.cz Odkaz  Chcete zveřejnit zajímavost, zadat událost do kalendáře?

© 2024
Masarykova univerzita

LinkedIn     Instagram     Facebook     Youtube     Twitter