Mezinárodní úspěch Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation

České centrum Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation (CEBHC-KT), které je součástí Lékařské fakulty MU, zvítězilo v soutěži o kandidaturu pro organizaci příštího mezinárodního summitu Global Evidence Summit, který se bude v roce 2021 bude organizovat v České republice.

11. 9. 2019

Bez popisku

České národní Centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (Cochrane Česká republika, České CEHBC: Joanna Briggs Institute centrum excelence, GRADE centrum Masarykovy univerzity a člen Guidelines-International-Network), které je součástí Institutu biostatistiky a analýz, Lékařské Fakulty, Masarykovy univerzity – CEBHC-KT a jeho ředitel Miloslav Klugar si Vás dovolují informovat o vítezství v soutěži o kandidaturu pro organizaci mezinárodního summitu Global Evidence Summit (GES) v roce 2021.

Global Evidence Summit je mezinárodní událost organizovaná 1x za 4 roky sdružující světové lídry v oblasti Evidence-Based Healthcare ve společné misi poskytnout platformu pro diskuzi o kritických otázkách napříč různými odvětvími včetně oblasti zdraví, vzdělání, sociální spravedlnosti, životního prostředí a změny klimatu. Cílem summitu je zlepšení životních podmínek a pokrok ve využívání spolehlivých výzkumných důkazů při řešení některých nejzávažnějších globálních zdravotních a sociálních problémů.

Po úspěchu inauguračního summitu v Kapském městě v roce 2017 se čtyři světoví lídři v oblasti politiky a praxe založené na vědeckých důkazech znovu spojí a potkají v roce 2021 na Global Evidence Summitu v České republice. Těmito světovými lídři a tudíž i oficiální partneři GES jsou Cochrane Collaboration, Guidelines International Network (G-I-N), Joannna Briggs Institute (JBI) a The Campbell Collaboration.  

Bez popisku

Filozofie prvního GES byl jednou z inspirací pro založení Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation, kterému se nyní dostalo jedinečné pocty, a to zorganizovat tento summit v roce 2021 v České republice.

Tato multidisciplinární akce se stává celosvětově nejvýznamnější událostí na poli evidence-based v časovém rozsahu 8 let pro Českou republiku, a tudíž i pro CEBHC-KT. V roce 2017 se summitu v Kapském Městě účastnilo více než 1600 účastníků, pro rok 2021 je předběžně odhadováno téměř jednou tolik. Je to obrovský úspěch centra CEBHC-KT, jež je postaveno na čtyřech pilířích, a to Cochrane Czech Republic, Czech CEBHC: JBI Centre of ExcellenceMasaryk University GRADE Centre a G-I-N, kde je dr. Klugar za Agenturu pro zdravotnický výzkum autorizovaným zástupcem.

Bez popisku

 „Je to pro nás, jak pro Českou republiku, tak pro kohokoliv jiného na světě, výjimečná příležitost, jelikož summit vybízí účastníky ke spolupráci a sdílení vědomostí ve vědecké a klinické praxi za účelem zlepšení vědy ve zdravotnictví, zlepšení zdravotnictví jako takového a tím i zlepšení kvality života lidí nejen ve střední Evropě, ale celosvětově,“ říká Dr. Miloslav Klugar, ředitel Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation.

Dr. Jitka Klugarová, zástupkyně ředitele CEBHC-KT, uvedla: „Jsme velmi hrdí na to, že se v České republice bude konat druhý ročník Global Evidence Summit. K účasti na GES 2 budou přizvány všechny relevantní a důležité zúčastněné strany z oblasti zdravotnictví, výzkumu a vzdělávání. Bude to mimořádně silná podpora pro zřízení Národního centra pro klinické doporučené postupy a jeho budoucí začlenění do českého národního legislativního a zdravotního systému. Věříme, že tento proces bude inspirovat další země Visegrádské čtyřky (Slovensko, Polsko a Maďarsko), aby zřídily ve spolupráci s CEBHC-KT své národní centra pro tvorbu guidelines sdílející naše odborné znalosti a zkušenosti. “

Prof. Andrea Pokorná, druhá zástupkyně ředitele CEBHC-KT, dodává: „Je to výjimečná příležitost pro Českou republiku. Naši čeští kolegové byli v poslední době velmi aktivní, a to jak ve své zemi, tak celosvětově. Přispívali svou odbornou prací v Cochrane, Joanna Briggs Institute, Guidelines-International-Network a v pracovní skupině GRADE. Summit má obrovský potenciál ovlivnit používání vědeckých důkazů v klinickém rozhodování v České republice a ve střední Evropě a tím kvalitu a bezpečí poskytované péče."

Záštitu nad touto akcí již převzal bývalý děkan Lékařské fakulty MU a současný rektor Masarykovy univerzity prof. Martin Bareš společně s řadou dalších českých univerzit, českých a mezinárodních výzkumných a vědeckých institucí a odborných společností včetně ministra zdravotnictví České republiky Adama Vojtěcha a ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a IBA, LF, MU prof. Ladislava Duška, který dodává: „že Global Evidence Summit má významný potenciál posílit národní aktivity v oblasti tvorby důvěryhodných na Evidence-Based Medicine principech založených národních klinických doporučených postupů.“

Rektor Bareš uvedl: „Jedná se o velký úspěch Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT), které – přestože vzniklo teprve před rokem – prokazuje, že důvěra a naděje do něj vložené se začínají vracet s krásnými plody. Jsem rád, že jsem mohl stát při zrodu tohoto centra, které má významný přesah i mimo Lékařskou fakultu MU. Srdečně blahopřeji všem, kdo se na tomto úspěchu podíleli – a jen více takových pozitivních zpráv pro Masarykovu univerzitu!”


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info