Grilování děkanů v UKB již podruhé

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se již podruhé v Univerzitním kampusu Bohunice konalo Grilování děkanů. Akce se zúčastnilo přes 600 studentů tří fakult Masarykovy univerzity, děkan PřF T. Kašparovský, děkan FSpS M. Zvonař a za LF proděkanka pro záležitosti studentů Jana Fialová a Martin Repko, proděkan pro anglické studium a internacionalizaci jako zástupci vedení v době, kdy LF MU nemá zvoleného nového děkana.

2. 10. 2019

Bez popisku

Letos se již druhým rokem konalo v Univerzitním kampusu Bohunice Grilování děkanů. Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se mezi pavilony sešlo okolo šesti set studentů tří fakult, aby se setkali se svými děkany, mohli si s nimi popovídat o životě na kampusu, studiu  na jednotlivých fakultách či vyzvat je k souboji ve stolním tenise. Akci uspořádal Spolek mediků LF, Studentská komora Akademického senátu Přírodovědecké fakulty a nově vznikající spolek FUKS studentů Fakulty sportovních studií.

Akce se za Lékařskou fakultu účastnila proděkanka J. Fialová a proděkan M. Repko, za Přírodovědeckou fakultu děkan T. Kašparovský a za Fakultu sportovních studií děkan M. Zvonař. Studenti si na vedení fakult muselo chvíli počkat, jelikož ti společně s rektorem univerzity M. Barešem, emeritním rektorem M. Bekem, prorektory MU, děkany a proděkany fakult a vedoucími pracovišť soutěžili v exhibiční jízdě dračích lodí proti MENDELU. Děkani PřF a FsPS a proděkan LF přijeli jako vítězové závodu a spolu se zástupci studentských spolků se přivítali se všemi přítomnými.  Rektor Bareš a spolu s prorektorkou Svatoňovou dodatečně předali vedení kampusových fakult zlaté medaile. Společně pak studentům předvedli bojový pokřik „MUNI UMÍ!“

Fotogalerie


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info