Novým děkanem LF MU byl zvolen ortoped Martin Repko

Nového kandidáta na děkana dnes zvolil Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU). Stal se jím Martin Repko, současný proděkan fakulty pro anglické studium a internacionalizaci a také přednosta Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno a LF MU. Funkce děkana se ujme poté, co jej jmenuje rektor univerzity Martin Bareš.

22. 10. 2019

Bez popisku

Martin Repko, který získal 31 hlasů z 32 přítomných členů akademického senátu, vystřídá na děkanském postu právě Martina Bareše, současného rektora MU, který tuto funkci zastával od února 2018 do srpna letošního roku, kdy rezignoval, protože byl zvolen a následně jmenován rektorem.

V děkanské funkci se chce Repko zaměřit především na kvalitu vzdělávání ve všech typech studijních programů. „I v souvislosti s novým vládním programem na zvýšení počtu studentů všeobecného lékařství se chceme soustředit nejen na udržení stávající kvality našich absolventů, ale i na její další zvyšování. Naším cílem je také snížit studijní neúspěšnost.“ S kvalitním vzděláváním souvisí i excelentní výzkum, který chce nový děkan rovněž posilovat. „Minulé vedení vytvořilo nové projektové kanceláře, které podporují výzkumníky v přípravách grantových žádostí a při vedení projektů. Jejich činnost chci dále rozvíjet, protože první zkušenosti ukazují, že je to pro naše vědce významná pomoc,“ uvedl Repko, jenž by rád také zavedl interní grantovou agenturu, která by dál podpořila výzkumné aktivity na LF MU.

Dále se chce soustředit například na implementaci certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise institucím, jež se cíleně snaží vytvářet a podporovat mezinárodní a transparentní pracovní prostředí. Výzvu vidí v novém Simulačním pracovišti, tedy tzv. cvičné nemocnici, která se staví v bohunickém kampusu. Prostory otevřou nové možnosti výuky, která bude zaměřená více prakticky a také interdisciplinárně. Budoucí lékaři i nelékařští pracovníci tam budou mít možnost vyzkoušet si práci různých zdravotnických profesí a v budoucnu tak lépe spolupracovat.

Martin Repko je absolventem LF MU a atestace získal v oborech ortopedie a traumatologie pohybového aparátu a spondylochirurgie. Věnuje se především problematice léčby deformit páteře.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info