Project information
Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem: multicentrická prospektivní studie

Project Identification
NT13673
Project Period
4/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Biostatistics and Analyses
Cooperating Organization
Central Military Hospital Praha
Charles University
University Hospital Hradec Králové
University Hospital Pilsen
Institute of Clinical and Experimental Medicine Prague
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno
Vítkovická nemocnice a.s.
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Autoři projektu sledují záměr vymezit skupinu osob s diabetem a vysokým kardiovaskulárním rizikem z nízkorizikové cílové populace pro screening a aplikovat u nich cílený jednostupňový screeningový program za použití metody primární screeningové kolonoskopie (PKS). Potřeba zefektivnění screeningu v České republice vzhledem k epidemiologii je naléhavá.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info