Project information
Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti a dalších symptomů a komorbidit neurologických onemocnění

Project Identification
MUNI/A/1144/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Součástí výzkumu je několik samostatných doktorských projektů, které jsou vzájemně komplementární a jsou součástí dlouhodobého zaměření pracoviště na problematiku bolesti a dalších komorbidit (deprese, úzkost, katastrofizace bolesti, insomnie, dysfagie, respirační dysfunkce) u:
(1) diabetické polyneuropatie (subprojekt DPN)
(2) polyneuropatie indukované protinádorovou chemoterapií (subprojekt CIPN)
(3) roztroušené sklerózy (subprojekt RS)
(4) neuromuskulárních onemocnění (subprojekt NMO)

První 3 dílčí projekty jsou dlouhodobými součástmi základního projektu. Výstupy těchto projektů jsou průběžně zpracovávány a současně rozšiřovány o novou problematiku. Dílčí projekty DPN a CIPN navazují na identické projekty, které byly realizovány v průběhu uplynulých 4 let. V současnosti probíhá příprava publikačních výstupů. Projekt RS je také pokračováním již probíhajících projektů a zahrnuje problematiku bolestí hlavy, dysfagie a neuropsychologických komorbidit u pacientů s roztroušenou sklerózou. Dílčí projekt NMO je novým subprojektem, zaměřeným na výskyt a diagnostiku poruch polykání, respirační dysfunkce a bolesti u pacientů s neuromuskulárními onemocněními, zejména amyotrofickou laterální sklerózou a myotonickou dystrofií.
Ve všech projektech jsou využívány obdobné metody užívané standardně k diagnostice bolesti a dalších komorbidit neurologických onemocnění. Jedná se o:
(1) validované dotazníkové nástroje a škály zaměřené na hodnocení bolesti, neuropsychologických komorbidit, dysfagie a respirační dysfunkce;
(2) kvantitativní testování senzitivity (QST);
(3) hodnocení rohovkové inervace pomocí konfokální mikroskopie (CCM);
(4) kvantifikaci intraepidermální hustoty nervových vláken z kožní biopsie (IENFD)
(5) nově také objektivní testy polykacích funkcí (Water swallowing test, flexibilní endoskopické vyšetření polykání) a kineziologické vyšetření zahrnující také hodnocení funkce respiračních svalů
Projekt má potenciál přispět k přesnějšímu zhodnocení výskytu bolesti a dalších komorbidit u výše zmíněných onemocnění a k rozšíření poznatků o jejich patofyziologii. Poskytne také data o reprodukovatelnosti a spolehlivosti diagnostických metod a jejich diagnostické validitě u příslušných klinických jednotek a umožní tak volbu optimálního diagnostického algoritmu sledovaných komorbidit u pacientů s několika neurologickými onemocněními.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info