doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.

Associate professor, Second Department of Internal Medicine


Correspondence Address:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.
  narozen 23.října 1951
Pracoviště
 • II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU
  Pekařská 53
  656 91 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • docent pro obor vnitřní lékařství
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1970-1976: Lékařská fakulta J.E. Purkyně Brno, obor Všeobecné lékařství
  1976: promoce, titul MUDr.
  1979: atestace z interního lékařství I. stupně
  1982: atestace z interního lékařství II. stupně
  1985: kandidát věd, titul CSc.
  1998: docent pro obor Vnitřní lékařství, Brno
Přehled zaměstnání
 • 1976-dosud FN u sv. Anny Brně
  1981-dosud LF MU Brno
Vybrané publikace
 • BLAHA, Mojmír. Hypertenze a srdeční selhání. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 19, č. 2, s. 92-97. ISSN 1212-4540. info
 • NECHUTOVÁ, Hana, Miroslav SOUČEK, K. BRABENCOVA, R. STEPANOVA, Mojmír BLAHA a Jiří VANÍČEK. Neuromodulation in Hypertension. In 26th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2016. ISSN 0263-6352. info
 • BLAHA, Mojmír. Vnitřní lékařství. II. díl (učební text pro postgraduální vzdělávání SZP a bakalářské studium). 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999, 281 s. info
 • ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Dobutamine stresstransesofageal echocardiography in the diagnosis of ischemic heart disease. Scripta Medica. 1998, roč. 71, 2-3, s. 91-97. ISSN 1211-3395. info
 • ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Effects of training on left ventricular sysstolic function patients with moderate dysfunction of the left ventricle after myocardial dysfunction. In Book of Abstracts. Paříž: VIII. Journées Européennes de la Societé Francaise de Cardiologie, 1998. info
 • HLINOMAZ, Ota, Mojmír BLAHA a Alena JELÍNKOVÁ. Exercise changes of heart predict left anterior descending coronary artery disease in females. JACC (Suppl. C). 1998, roč. 31, č. 5, s. 248-249. ISSN 0735-1097. info
 • HLINOMAZ, Ota, Mojmír BLAHA a Alena JELÍNKOVÁ. Posun elektrické srdeční osy doleva při zátěži je vysoce specifickým ukazatelem významné stenózy ramus interventricularis anterior u žen. Cor et Vasa. Praha, 1998, roč. 40, suppl 4, s. 15. ISSN 0010-8650. info
 • HLINOMAZ, Ota, Mojmír BLAHA a Helena NĚMCOVÁ. Athens QRS Score Improves the Diagnostics of Coronary Arthery Disease in Females. The Journal Heart Failure. 1997, roč. 5, č. 1, s. 3. ISSN 1070-3837. info
 • BLAHA, Mojmír. Echocardiography in the Incipient Coronary Artery Disease in Females. In Abstract 5th World Congress on Heart Failure. Washington: 5th World Congress on Heart Failure, 1997, s. 42-43. info
 • BLAHA, Mojmír. The Diagnostic Possibilities of the Stress Doppler Echocardiography in the Incipient Coronary Artery Disease in Females. The Journal Heart Failure. 1997, roč. 5, č. 1, s. 20. ISSN 1070-3837. info
 • BLAHA, Mojmír. Vnitřní lékařství 1. díl. In učebnice. Brno 1997: LF MU Brno, 1997, s. 259. ISBN 80-7013-256-6. info
 • BLAHA, Mojmír. The role of psychosocial factors in the diagnosis of coronary heart disease in women. Homeostasis. 1996, roč. 37, č. 3, s. 129-130. ISSN 0960-7560. info
 • HLINOMAZ, Ota, Mojmír BLAHA a Helena NĚMCOVÁ. Athens QRS score, a useful method for the diagnostic of coronary artery disease. Europ. Heart J. 1996, Suppl. 17, s. 111. ISSN 0195-668X. info
 • ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Influence of dipyridamol upon pulmonary vein flow in patients with CAD. The Journal Heart Failure. 1995, roč. 2, č. 1, s. 964. ISSN 1070-3837. info
 • ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Vliv dipyridamolu na toky v plicních žilách u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 5, s. 298-301. ISSN 0042-773X. info
 • NĚMCOVÁ, Helena, Jiří ŠPÁC a Mojmír BLAHA. Ecokardiografické ukazatele levé komory při léčbě mírné hypertenze tělesným tréninkem. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 38, č. 3, s. 228-233. ISSN 0042-773X. info
 • BLAHA, Mojmír, Helena NĚMCOVÁ a Jiří ŠPÁC. Evaluation of left ventricular diastolic function during isometric exercise in patients before and after PTCA. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 1, č. 1, s. 213-217. ISSN 0042-773X. info
 • ŠPINAR, Jindřich, Jiří VÍTOVEC a Mojmír BLAHA. Rentgenologický obraz srdce a plic u chronického srdečního selhání. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 72, č. 5, s. 177-180. ISSN 0032-6739. info
 • ŠPÁC, Jiří, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Význam toku v plicních žilách pro odhad plicního tlaku levé komory srdeční. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 4, s. 353-358. ISSN 0042-773X. info
 • ŠPÁC, Jiří, Mojmír BLAHA a Helena NĚMCOVÁ. Hodnocení tělesné rehabilitace po revaskularizaci myokardu zátěžovou echokardiografií. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 9, s. 849-855. ISSN 0042-773X. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL, Ilona DOHNALOVÁ, Mojmír BLAHA, Jiří TOMAN a Zdeněk PLACHETA. Anaerobní práh u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. In Současné směry v patologické fysiologii. Praha: Univerzita Karlova, 1989, s. 306-307. info
 • BLAHA, Mojmír, Ivo DVOŘÁK, J ZEMÁNKOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Jiří ŠPÁC, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Systolické časové intervaly při izometrickém cvičení pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Scripta medica. 1987, s. 27-35. info
 • DVOŘÁK, Ivo, Jiří ŠPÁC, P LUPÍNEK, R. SKOUMAL, Libor ZDRAŽIL, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Mojmír BLAHA. Využití pozátěžové odpovědi systolického krevního tlaku v diagnostice ischemické choroby srdeční. Vnitřní lékařství. 1987, s. 448-453. info
 • DVOŘÁK, Ivo, Blažena PODROUŽKOVÁ, Jana KOCOURKOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Jiří ŠPÁC, Helena NĚMCOVÁ a Mojmír BLAHA. Guanfacins in the treatment of hypertensives with a pronounced response to exercise and diabetes mellitus. Cor et Vasa. 1987, s. 30-36. info
 • DVOŘÁK, Ivo, Dorota SOBOTOVÁ, Mojmír BLAHA, Helena NĚMCOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, J. MOCEK, Václav CHALOUPKA, Miluše HERTLOVÁ, Pavel STUDENÍK a Jiří ŠPÁC. Funkce levé komory u nemocných v pravidelném dialyzačním léčení. Vnitřní lékařství. 1986, s. 109-116. info
 • DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, R. ZEZULKOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Zátěžová echokardiografie u ischemické choroby srdeční mladých žen. Vnitřní lékařství. 1986, s. 528-533. info
 • DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Helena NĚMCOVÁ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Význam ezometrické zátěžové zkoušky u hraniční hypertenze. Vnitřní lékařství. 1986, s. 956-963. info
 • ZEMÁNKOVÁ, J., Ivo DVOŘÁK, R. ZEZULKOVÁ, Mojmír BLAHA, J. ČERNÝ, Bořivoj SEMRÁD, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Helena NĚMCOVÁ, Jindřich ŠPINAR a Ivo DVOŘÁK. Možnosti zátěžové polygrafie a echokardiografie v diagnostice ischemické choroby srdeční u mladých žen. Scripta medica. 1986, s. 387-403, 16 s. info
 • DVOŘÁK, Ivo, Helena NĚMCOVÁ, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Jindřich ŠPINAR, R. ZEZULKOVÁ a Ivo DVOŘÁK. Kontrola léčby nemocných s vyjádřenou hypertenzí izometrickou zátěžovou zkouškou. Vnitřní lékařství. 1986, s. 1145-1224, 79 s. info
 • DVOŘÁK, Ivo, Martin DVOŘÁK, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ, František HAVLÁT a Helena NĚMCOVÁ. Zkušenost s endralazinem v léčbě esenciální hypertenze. Vnitřní lékařství. 1984, s. 42-47. info
 • DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ, Jindřich ŠPINAR, F. VOZÁR, R. ZEZULKOVÁ a Lenka PLICZKOVÁ. Odhad rizika hypertenze u osob s normálním krevním tlakem a rodinnou zátěží. Vnitřní lékařství. 1984, s. 423-430. info
 • DVOŘÁK, Ivo, Pavel BRAVENÝ, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ a Helena NĚMCOVÁ. Propranololový test v diferenciální diagnostice pozátěžových ekg. změn u žen s neurocirkulační astenií. Vnitřní lékařství. 1983, s. 432-438. info
 • DVOŘÁK, Ivo, Pavel BRAVENÝ, Mojmír BLAHA, Hana KUBEŠOVÁ, Helena NĚMCOVÁ a František HAVLÁT. Změny výšky kmitu R po pracovní zátěži u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. 1982, 6 s. Vnitřní lékařství 28. info
 • DVOŘÁK, Ivo, Pavel BRAVENÝ, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, P. SLAVÍČEK, Helena NĚMCOVÁ, František HAVLÁT a Ivan ŠAFRÁNEK. Srovnání invazivních a neinvazivních ukazatelů funkce levé komory u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. 1982, s. 1166-1175. info
 • DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Pavel BRAVENÝ, Hana KUBEŠOVÁ, E. NAVRÁTILOVÁ a Petr BRÁZDA. Význam ergometrického testu ve zjištění skryté hypertenze. Vnitřní lékařství. 1981, s. 435-439. info
 • DVOŘÁK, Ivo, Mojmír BLAHA, Pavel BRAVENÝ, Jiří ŠPÁC, Hana KUBEŠOVÁ, Pavel ŠVIHÁLEK, J. SNÁŠEL a H. NĚMCOVÁ. Krevní tlak při izometrické zátěži. Časopis lékařů českých. 1981, s. 1599-1601. info

24. 8. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info