MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Assistant professor, Comprehensive Cancer Care Department


Correspondence Address:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • prim. MUDr. Ladislav Kabelka,PhD. narozen 11. února 1972 v Třebíči, ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna- lékař, odborná garance a organizace Edukačního centra Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství LF MU Brno- asistent Akreditační komise MZ ČR - obor Paliativní medicína - předseda Atestační komise MZ ČR obor paliativní medicína Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP - předseda
Funkce na pracovišti
 • lékař, asistent výuky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Gymnázium Moravské Budějovice 1986- 1990 Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity 1990- 1997 promoce 2000- základní atestace z vnitřního lékařství 2003- nádstavbová atestace z geriatrie 2005- nádstavbová atestace v oboru Paliativní medicína a léčba bolesti 2009- ukončené doktorandské studium v problematice Neonkologická paliativní péče
Přehled zaměstnání
 • 1997-2003 geriatrické odd. FN Brno- Bohunice 1999-2002 vyučující vnitřního lékařství a interní propedeutiky na SZŠ Jaselská od 2000 asistent na KIGOPL LF MU od 2004 asistent na Subkatedře paliativní medicíny IPVZ od 2003 lékař DLBsH Rajhrad 2012-2013 ředitel DLBsH Rajhrad od 2007 dosud primář DLBsH Rajhrad
Pedagogická činnost
 • vedení bakalářských prací studentek ošetřovatelství, výuka předmětu paliativní medicína, výuka interní propedeutiky, příprava, organizace a přednášení na seminářích v EC DLBsH Rajhrad ve spolupráci s LF MU (pro lékaře a sestry)
Vědeckovýzkumná činnost
 • doktorandské studium se zaměřením na Paliativní péči u neonkologických pacientů se zdůrazněním problematiky srdečního selhání
Akademické stáže
 • 1995- Hopital du Bocage, Dijon - odd. kardiologie 1996- Hopital Civil Strasbourg- odd. cévních nemocí- 1998- Kurs paliativní péče o onkologicky nemocné- Glaxo Welcome- Brno 2002- Kurs paliativní péče o onkologicky nemocné,Rajhrad 2003 EPEC- Education for physicians on end-of-life care programme, Salzburg 2004 clinical placements St. Christophers hospice, London-Sydenham and Princess Alices hospice, London-Esher 2009-2011 absolvent Leadership development initiative San Dieago USA, WHO
Mimouniversitní aktivity
 • příprava postgraduálního vzdělávání v rámci Subkatedry paliativní medicíny IPVZ Praha a jeho organizace v praxi, včetně aktivit Edukačního centra DLBsH Rajhrad
Vybrané publikace
 • PROKOP, Jiří. Péče o příbuzné a pozůstalé v onkologické praxi - etický a terapeutický rozměr. In PROKOP, Jiří a Ladislav KABELKA. 9. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 2005. vyd. Ostrava: n/a, 2005. s. 58-162. ISBN 80-02-01712-9. info
 • KABELKA, Ladislav. Duševní poruchy ve stáří- komentář k anglickému překladu. Update, 2005. 6(2); 2005. ISBN 1213-4856. info
 • KABELKA, Ladislav a Jiří PROKOP. Význam paliativního týmu v akutní nemocnici, systém paliativní péče- zahraniční zkušenosti. In 9. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii- sborník. 1.-2.4.2005. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2005. s. 59-158. ISBN 80-02-01712-9. info
 • KABELKA, Ladislav, Jiří PROKOP a Jiří VÍTOVEC. Paliativní péče u pokročilého srdečního selhání. 1.-2.4.2005. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2005. 100 s. ISBN 80-02-01712-9. info
 • KABELKA, Ladislav, Jiří VÍTOVEC a Jiří PROKOP. Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání, "community care" a místo paliativního týmu v akutní nemocnici, zahraniční zkušenosti. In Zborník príspevkov z 3.ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. první. Trnava 2005: Trnavská Univerzita, 2005. s. 29-35, 348 s. ISBN 80-88949-84-X. URL URL URL info
 • KUBEŠOVÁ, Hana, Ladislav KABELKA, J. MATĚJOVSKÝ a Pavel WEBER. Umírání mimo nemocnici z etického, právního a ekonomického hlediska. Česká geriatrická revue. 2003, roč. 1, č. 3, s. 48-52. info
 • KABELKA, Ladislav. Dealing the depression. Update. Brno: Medica publishing and consulting s.r.o., 2003, roč. 2003/4, č. 10, s. 21-22, 50 s. ISSN 1213-4856. info
 • KABELKA, Ladislav. Poruchy intelektu ve stáří. Praha, 2003. info
 • KABELKA, Ladislav. Sociální zázemí seniorů. In Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. září 2002. Praha: Grada publishing, 2002. s. 170-176, 376 s. ISBN 80-247-0536-2. info

25. 7. 2014

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info