MUDr. Lenka Šmardová

Assistant professor, Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology


Correspondence Address:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

Phone: +420 532 23 3559, 3603
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Personal identification
  • Lenka Smardova, MD
  • Home Address: Zahradnicka 315/16, Brno, 603 00, Czech Republic
  • E-mail Address: lsmardova@gmail.com
  • Nationality: Czech
  • Date of Birth: December 18th 1975
Department/Faculty/University
  • Department of Internal Medicine and Hematooncology, University Hospital and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno
    Jihlavska 20, 625 00, Brno, Czech Republic Web: www.fnbrno.cz/ihok
Function, current position
  • Head physician
Education and academic qualifications
  • 2009 Certificate of specialty in Palliative care
  • 2006 Certificate of specialty in Oncology
  • 2003 Certificate of specialty in Internal Medicine
Professional experience
  • 2000 - until now Department of Internal Medicine and Hematooncology, University Hospital and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno
Membership of Science Community
  • Czech palliative care association (from 2008)
  • Pain study association (from 2007)
  • Czech lymphoma study group (from 2007)
  • Czech society for oncology (from 2005)
  • Czech hematology association (from 2005)
  • Czech medical chamber (from 2000)
Major publications
  • SASSE, Stephanie, Magdalena ALRAM, Horst MÜLLER, Lenka ŠMARDOVÁ, Bernd METZNER, Hartmut DOEHNER, Thomas FISCHER, Dietger W. NIEDERWIESER, Norbert SCHMITZ, Kerstin SCHÄFER-ECKART, John M. M. RAEMAEKERS, Oliver SCHMALZ, Bastian V. TRESCKOW, Andreas ENGERT a Peter BORCHMANN. Prognostic relevance of DHAP dose-density in relapsed Hodgkin lymphoma: an analysis of the German Hodgkin-Study Group. Online. Leukemia & Lymphoma. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2016, roč. 57, č. 5, s. 1067-1073. ISSN 1042-8194. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3109/10428194.2015.1083561. [citováno 2024-04-24] info
  • HUSER, Martin, Lenka ŠMARDOVÁ, Petr JANKŮ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří MAYER a Pavel VENTRUBA. Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues. Online. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. New York: Springer, 2015, roč. 32, č. 8, s. 1187-1193. ISSN 1058-0468. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10815-015-0452-z. [citováno 2024-04-24] info
  • SASSE, Stephanie, Magdalena ALRAM, Horst MUELLER, Lenka ŠMARDOVÁ, Bernd METZNER, Hartmut DOHNER, Thomas FISHER, Vladan VUCINIC, Norbert SCHMITZ, Kerstin SCHAFER-ECKART, John RAEMAEKERS, Oliver SCHMALZ, Bastian TRESCKOW, Andreas ENGERT a Peter BORCHMANN. Prognostic Relevance of Dose-Density of DHAP-Reinduction Therapy in Relapsed HL: An Analysis of the German Hodgkin-Study Group (GHSG). Online. In 54th ASH Annual Meeting and Exposition. 2012, [citováno 2024-04-24] info
  • ŠMARDOVÁ, Lenka a Ondřej SLÁMA. Transfúzní léčba u pokročile onkologicky nemocných pacientů - klinické a etické aspekty. Online. Paliatívna medicína a liečba bolesti. Bratislava: Solen, 2011, roč. 4, č. 1, s. 6-7. ISSN 1337-6896. [citováno 2024-04-24] info
  • BORCHMANN, Peter, Heinz HAVERKAMP, Volker DIEHL, Thomas CERNY, Jana MARKOVA, Anthony HO, Hans Theodor EICH, Hans Konrad MULLER-HERMELINK, Lothar KANZ, Richard GREIL, Andreas RANK, Ursula PAULUS, Lenka ŠMARDOVÁ, Christoph HUBER, Bernd DORKEN, Christoph NERL, Stephan KRAUSE, Rolf-Peter MUELER, Michael FUCHS a Andreas ENGERT. Eight Cycles of Escalated-Dose BEACOPP Compared With Four Cycles of Escalated-Dose BEACOPP Followed by Four Cycles of Baseline-Dose BEACOPP With or Without Radiotherapy in Patients With Advanced-Stage Hodgkin’s. Online. Journal of Clinical Oncology. Alexandria: American Society of Clinical Oncology, 2011, roč. 29, č. 32, s. 4234-4242. ISSN 0732-183X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1200/JCO.2010.33.9549. [citováno 2024-04-24] info
  • ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL a Igor CRHA. Léčba Hodgkinova lymfomu v těhotenství. Online. Onkologie. Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 3, s. 162-163. ISSN 1802-4475. [citováno 2024-04-24] info
  • ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL a Igor CRHA. Ochrana reprodukce u nemocných s Hodgkinským lymfomem. Online. Onkologie. Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 3, s. 159-161. ISSN 1802-4475. [citováno 2024-04-24] info
  • JOSTING, A., H. MULLER, P. BORCHMANN, JW. BAARS, B. METZNER, H. DOHNER, I. AURER, Lenka ŠMARDOVÁ, D. NIEDERWIESER, K. SCHÄFER-ECKART, N. SCHMITZ, A. SUREDA, J. GLOSSMAN, V. DIEHL, D. DE JONG, M.L. HANSMANN, J. RAEMAEKERS a A. ENGERT. Dose Intensity of Chemotherapy in Patients With Relapsed Hodgkin's Lymphoma. Online. Journal of clinical oncology. United States: American Society of Clinical Oncology, 2010, roč. 28, č. 34, s. 5074-5080, 6 s. ISSN 0732-183X. [citováno 2024-04-24] info
  • HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian function damage with gonadoliberine analogues during chemotherapy in Hodgkin lymphoma patients. Online. Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2008, roč. 23, č. 4, s. 863-868, 5 s. ISSN 0268-1161. [citováno 2024-04-24] info
  • ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk RÁČIL, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar MINAŘÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika plicních postižení z bronchoalveolární laváže: analýza 204 vyšetření u imunokompromitovaných pacientů. Online. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008. s. 65-65. ISSN 1213-5763. [citováno 2024-04-24] info
  • ŠMARDOVÁ, Lenka, Ingrid VÁŠOVÁ, David ŠÁLEK, Milan NAVRÁTIL, František FOLBER, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika a léčebné výsledky pacientů s Burkittovým lymfomem, analýza 38 nemocných z jednoho pracoviště. Online. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008. s. 73-73. ISSN 1213-5763. [citováno 2024-04-24] info
  • ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Vyšetření sleziny. Online. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2008. s. 115-117. ISBN 978-80-247-1749-4. [citováno 2024-04-24] info
  • ŠMARDOVÁ, Lenka, Lucie KŘIKAVOVÁ, Zdeněk ADAM, Leoš KŘEN a Jiří VORLÍČEK. Vyšetření mízních uzlin. Online. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2008. s. 137-142. ISBN 978-80-247-1749-4. [citováno 2024-04-24] info
  • ŠMARDOVÁ, Lenka, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdenka KŘENOVÁ, David ŠÁLEK, Andrea MAREČKOVÁ, Leoš KŘEN, Karol BOLČÁK, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Burkittův lymfom: přehled patofyziologie, diagnostiky a terapie. Online. Transfúze a hematologie dnes. 2008, roč. 3/14, č. 3, s. 131-139, 144 s. ISSN 1213-5763. [citováno 2024-04-24] info
  • JOSTING, Andreas, Heinz HAVERKAMP, Petr BORCHMANN, H. DOHNER, B. METZNER, A. FRANKE, Lenka SMARDOVA, D. NIEDERWIESER, M. WILHELM, M. GOEBELER, Bb PFISTNER, N. SCHMITZ, A. SUREDA, D. RAEMAERKERS, V. DIEHL a A. ENGERT. Fourth interim analysis of the HD R2 study, a european multicenter trial for patients with relapsed Hodgkin lymphoma. Online. In Haematologica/The Hematology Journal. Pavia, Itálie: EHA - The European Hematology Assotiation, 2007. s. 82-83. ISSN 0390-6078. [citováno 2024-04-24] info
  • ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Barbora WAGNEROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Poškození fertility a možnosti její ochrany u pacientů podstupujících systémovou léčbu chemoterapií pro Hodgkinův lymfom, literární přehled a vlastní zkušenosti. Online. Transfúze a hematologie dnes. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 11, č. 4, s. 162-169. ISSN 1213-5763. [citováno 2024-04-24] info
  • ŠMARDOVÁ, Lenka, Andreas ENGERT, Hans HAVERKAMP, J. RAEMAKERS, J. BAARS, Beate PFISTNER, Volker DIEHL a Andreas JOSTING. Successful mobilization of peripheral blood stem cells with the DHAP regimen (dexamethasone, cytarabine, cisplatinum) plus granulocyte colony-stimulating factor in patients with relapsed Hodgkin's disease. Online. LEUKEMIA & LYMPHOMA. 2005, roč. 46, č. 7, s. 1017-1022. ISSN 1042-8194. [citováno 2024-04-24] info
  • ŠMARDOVÁ, Lenka, Libuše KALVODOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk KRÁL. Diagnóza Hodgkinova choroba, informace pro pacienty a jejich blízké. Online. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 21 s. ISBN 80-210-2778-9. [citováno 2024-04-24] info

2020/02/24

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info