Mgr. Přemysl Souček, Ph.D.

Senior researcher, Department of Clinical Immunology and Allergology


Correspondence Address:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

Office: bldg. C03/124
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4560
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Přemysl Souček
Pracoviště
 • Ústav klinické imunologie a alergologie – Lékařská fakulta MU
Funkce na pracovišti
 • Senior researcher
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Mgr. v oboru molekulární biologie a genetika, PřF MU
 • 2008: PhD. v oboru Genetika, PřF MU
Přehled zaměstnání
 • 2020-dnes: Lékařská fakulta, Masarykova Universita v Brně
 • 2015-dnes: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
 • 2015-2019: CEITEC Masarykova Universita v Brně
 • 2012-2014: CEITEC MENDELU, Mendelova Universita v Brně
 • 2006-2011: Ústav molekulární biologie a radiobiologie AF MZLU
 • 2005-2008: Laboratoř molekulární analýzy vývoje rostlin BFÚ AV ČR
 • 2005: Laboratoř molekulární fyziologie rostlin, PřF MU Brno
Pedagogická činnost
 • 2007-2008: cvičení Molekulární fyziologie rostlin, AF MZLU
 • 2007: cvičení Základy genomiky, AF MZLU
 • 2001-2003: cvičení Základy genomiky, PřF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • https://www.researchgate.net/profile/Premysl_Soucek/research
Akademické stáže
 • 2013/2014: půlroční pobyt, Plant Gene Expression Center, Albany, California, The United States of America
 • 2007: jednoměsíční pobyt, Acad. M. Popov Institute of Plant Physiology, Sofia
 • 2006: 14-denní pobyt, Acad. M. Popov Institute of Plant Physiology, Sofia

3. 7. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info