prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Professor, Department of Paediatric Otorhinolaryngology


Phone: +420 532 23 4225, 4430
E‑mail:
CV

Životopis

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
  • Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. nar. 7.4.1952 ve Zlíně, ženatý, 2 děti,
Pracoviště
  • klinika dětské ORL LF MU
Funkce na pracovišti
  • přednosta kliniky
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 1980 - atestace 1.stupně z ORL Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha 1984 - atestace 2. stupně z ORL Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha 1987 - Diplom dr. med. Humboldtova Universita, Berlín, Německo 1987 - nostrifikace CSc., Česká komise pro vědecké hodnosti, Praha 1991 - habilitace obor otolaryngologie Masarykova universita, Brno 1998 - nadstavbová atestace z dětské otolaryngologie Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů Praha 2002 - profesorské řízení Karlova Universita Praha, jmenován profesorem otolaryngologie
Přehled zaměstnání
  • 1976 - 1978 - chirurgické oddělení Znojmo (+ vojenská prezenční služba) 1978 - 1985 - ORL Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno 1986 - 1988 - ORL Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno, jako ordinář pro onkologii 1989 - 1991 - ORL , MU, Brno, odborný asistent 1991 - dosud. - DORL, FN Brno, pracoviště Dětská nemocnice, Brno, přednosta kliniky
Pedagogická činnost
  • 1982 – 1988 - výuka ORL oboru na ORL klinice LF MU v Brně jako odborný asistent s úvazkem 0,4-0,2 1989 – 1991 - výuka ORL oboru na ORL klinice LF MU v Brně jako odborný asistent s úvazkem 1,0 1991 – dosud - ORL klinika FN Brno, pracoviště Dětská nemocnice, Brno, přednosta kliniky 1993 - dosud - výuka ORL a foniatrie na Pedagogické a Filosofické fakultě MU v Brně dle rozvrhu katedry speciální pedagogiky (přednášky, semináře, zkoušení)
Vědeckovýzkumná činnost
  • IGA MZ: 1996-1998 - grant č. IZ3464-3 - Použití VT u středoušní patologie 1996 -1998 - grant č.IZ3465-3 - Screeningové vyšetření novorozenců pomocí OAE 1999-2000 - grant č. IZ3937-3 - Záchyt sluchových vad v novorozeneckém věku pomocí TEOAE 2001-2003 - grant č. ND6602-3 - Stanovení diagnostických a léčebných postupů ORL lékaře a plastického chirurga při řešení onemocnění pacientů s aniofaciálními deformitami IGF FN Brno: 2000-2002 - grant IGF 8/2000 - Stanovení funkčních faktorů Eustachovy trubice u středoušní patologie mikroendoskopem MŠMT – FRVŠ: Číslo projektu: 0505/2001 - Výuková laboratoř poruch sluchu, hlasu a řeči Číslo projektu: 1986/2006 - Multimediální výuková laboratoř ORL Číslo projektu: 1420/2007 - Multimediální výukové centrum dětských chirurgických oborů Číslo projektu: 1158/2008 - Multimediální výuková ORL laboratoř pro studenty lékařské fakulty Projekt Q-RAM – od 2009 do 2012, člen komise, člen sboru expertů. Projekty Magistrátu města Brna 1997 - projekt č. 71 -97/049-051, přidělen finanční příspěvek. 2007 – 2008 - č.: CZ.04.1.03/3.3.11.4/3372 (ESF, JmK a MPO) s názvem: Zahájení regionálního pediatrického vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky v pediatrických oborech na pracovištích nižšího typu 2010-2012 - OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0187 s názvem: Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU.
Akademické stáže
  • 1982 – 1987 - externí aspirantura na Humboldtově universitě v Berlíně, celkem 11 měsíců v pravidelných stážích 1988 - týdenní pobyt na ORL klinice v Budapešti u prof. Ribariho se zaměřením na kofochirurgii 1991 - I. HNO Universitatsklinik Wien u prof. Ehrenbergera se zaměřením na kochleární implantáty 1992 - 5 týdenní pobyt v Grazu u prof. Stammbergera zaměřený na endonazální chirurgii (stipendium Schwarzenbergova nadace) 1994 - 4týdenní pobyt na Otitis Media Research Centrum v Pittsburgu u prof. Bluestona se zaměření na patologii Eustachovy trubice u sekretorické otitidy 1996 - 4týdenní pobyt na ORL klinice University v Kyotu u prof. Honjo se zaměřením na výzkum funkce Eustachovy trubice 2004 - týdenní pobyt ORL klinika Wroclav 2005 – týdenní pobyt ORL klinika Vídeň – AKH 2013 – týdenní pobyt ORL klinika Wroclav
Univerzitní aktivity
  • 1997 – 1999 - člen vědecké rady LF MU v Brně 2009 - 2014 - člen vědecké rady LF MU 1996 - 2000 - člen komise pro technický rozvoj LF MU Člen oborové rady ORL na LF MU – alterující předseda 2008 - 2010 - proděkan pro pediatrii 2002 – 2008 – předseda AS LF MU

28. 8. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info