doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

Department head, Department of Pathology


Correspondence Address:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

Phone: +420 532 23 3505
E‑mail:
CV
Identifikace osoby
 • *1966 Zlín, Česká republika
  Tři děti (sourozenci): Klára, Samuel Iren, Alexandra Anna
Vzdělání, atestace, mezinárodní certifikáty:
 • Vzdělání:
  1984 Gymnázium Uherské Hradiště
  1990 MUDr. LF MU (UJEP) Brno
  Chirurgie I. stupně 1993
  Patologická anatomie I. stupně 1996
  Patologická anatomie II. stupně 2002
  The United States Medical Licensing Examination (“The U.S.M.L.E.“) 1996.

  Akademická kvalifikace:
  Ph.D.: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno 2003
  docent: 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha 2013
Akademické stáže/postgraduální trénink
 • Absolvent pětiletého rezidenčního tréninku v programu “Anatomic and Clinical Pathology“, Albany Medical Center/College, Albany, New York, U.S.A. (1997-2002)
  Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, U.S.A. Department of Pathology (2006)
Přehled zaměstnání
 • Chirurgické oddělení Uherskohradišťské nemocnice 1990-92
  Odd. patologie Baťovy nemocnice Zlín 1992-1994
  Ústav patologie LF MU Brno 1994-1997; 2002-dosud
Pedagogická činnost
 • 1994-1997; 2002-dosud LF MU Brno Česká republika
  1997-2002 Albany Medical Center/College, Albany, New York, U.S.A.
Vědecko-výzkumná činnost a odborné zájmy
 • Publikace (s IF, vše dle WoS a Pubmed a vše in extenso):
  50 publikací, z toho 7 první autor
  1000 citací, z toho 300 citací prvoautorských prací,
  všechny prvoautorské práce jsou citovány
  Kumulativní IF: 200
  h- index: 14

  Odborné zájmy:
  Imunopatologie komplexní nádorové tkáně (stoupenec Dunnovy/Schreiberovy imunoeditační teorie nádorů)
  Hematopatologie
  Neuropatologie
Ocenění a aktivity ve vědecké komunitě
 • Člen odborných společností vztahujících se k patologii s odpovídajícími oceněními a aktivitami
Volnočasové aktivity
 • Jízda na koni (Jezdecká stáj Brno-Bosonohy), silničním motocyklu (Automotodrom Brno), sjezdových lyžích.
  Nehráč golfu. Neúčastník sociálních sítí.
  Pasívní účastník cestovatelských výprav (Asie).

4. 5. 2016

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info